Logistic City z certyfikatem w systemie BREEAM In-Use

Logistic City w Piotrkowie Trybunalskim zdobyło certyfikat na poziomie Excellent dla „Building Management” i Very Good dla „Asset Performance”. To pierwszy z sześciu procesów certyfikacji, który prowadzimy.
Zrównoważony rozwój od zawsze był dla nas kluczowym aspektem zarządzania nieruchomościami. Dlatego, budując portfel magazynowy, podjęliśmy decyzję o certyfikacji wszystkich naszych obiektów logistycznych w systemie BREEAM In-Use. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom hale zostały wysoko ocenione w zakresie ograniczenia zużycia wody i redukcji zużycia energii elektrycznej. Docenione zostały również duże obszary terenów zielonych i bioróżnorodność. Konsekwentnie wprowadzane przez nas procedury zarządzania nieruchomością pozwoliły na osiągnięcie poziomu Excellent. Jest to kolejny dowód na to, że dzięki wysokim standardom zarządzania i stałym inwestycjom, wartość i atrakcyjność istniejących budynków jest porównywalna do budynków nowo budowanych.