Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A. na dzień 9 grudnia 2021r., godz 12:00

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 9 grudnia 2021 roku, o godz. 12.00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A  – budynek Polna Corner