Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 15 kwietnia 2019

Data sporządzenia: 15 kwietnia 2019 r.

Temat: Stanowisko Zarządu ws. dotyczące ogłoszonego wezwania

Podstawa prawna:  art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – Stanowisko Zarządu ws. wezwania

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, działając na podstawie art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 29 marca 2019 r. przez Porozumienie Akcjonariuszy.

Szczegółowa podstawa prawna: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

Podpis:

Radosław Świątkowski – Prezes Zarządu