Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 14 maja 2019

Data sporządzenia:

2019-04-15

Skrócona nazwa emitenta:

REINO Capital S.A.

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 10 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_, _”Spółka”  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 10 czerwca 2019 roku, o godz. 12.00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A _budynek Polna Corner_

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A.
Liczba akcji: 38 846 800
Liczba głosów: 38 846 800

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.
Wszystkie materiały dotyczące Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia publikowane są na stronie internetowej Spółki. 

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu