Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-06-20      

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 20 czerwca 2018 r.         

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 %

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 czerwca 2018 roku _”Walne Zgromadzenie”_ reprezentowane było 50,14% kapitału zakładowego, a ogólna liczba głosów wynosiła: 1.034.146.

Próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przekroczyli akcjonariusze:

– Tadeusz Gudaszewski, który wykonywał prawo głosu z 412.145 akcji, dających 412.145 głosów, co stanowiło 39,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 19,98 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,

– Zofia Dzielnicka, która wykonywała prawo głosu z 412.001 akcji, dających 412.001 głosów, co stanowiło 39,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 19,98 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,

– Wojciech Gudaszewski, który wykonywał prawo głosu z 105.000 akcji, dających 105.000 głosów, co stanowiło 10,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 5,09 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,

– Adrian Dzielnicki, który wykonywał prawo głosu z 105.000 akcji, dających 105.000 głosów, co stanowiło 10,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 5,09 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu