Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-07-24      

Temat: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania      

Podstawa prawna:  Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _“Spółka”, „Emitent”_, działając na podstawie art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 6 lipca 2018 r. przez Poligo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Podpis:

Radosław Świątkowski – Członek Zarządu