Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-08-30      

Temat: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta    

Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: Zarząd GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu _osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Panem Tomaszem Buczakiem, członkiem Rady Nadzorczej Spółki_, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podpis:

Radosław Świątkowski – Członek Zarządu