Raport bieżący nr 32/2018 z dnia 3 września 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-09-03

Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Zarząd GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Zofii Dzielnickiej, zawiadomienie _”Zawiadomienie”_ złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm._. Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podpis:

Radosław Świątkowski – Członek Zarządu