Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 4 września 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-09-04

Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69, art. 69a i art. 77 ust. 7 Ustawy o ofercie

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Zarząd GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu i Pana Tomasza Buczaka, zawiadomienie _”Zawiadomienie”_ złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1_, art. 69a ust. 1 i art. 77 ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm._. Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podpis:

Radosław Świątkowski – Członek Zarządu