Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 3 października 2018

Data sporządzenia: 3 października 2018 r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 października do przerwy w obradach

Podstawa prawna:  70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w dniu 1 października 2018 r. podaje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. na tym walnym zgromadzeniu do czasu zarządzenia przerwy w obradach:

Poligo Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Os. Jana III Sobieskiego 21/120, 60-688 Poznań, który wykonywał prawo głosu z 1.193.306 co stanowiło 100% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 57,9% głosów w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki.

Podpis:

Radosław Świątkowski –  Prezes  Zarządu