Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniąca obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Panem Tomaszem Buczakiem, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji zbycia 700.000 akcji Spółki w dniu 2 stycznia 2020 r.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.