Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  REINO Capital S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 roku

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem odbytym w dniu 29 czerwca 2021 r., w załączeniu podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. na tym walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3) Ustawy o Ofercie