Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

Data sporządzenia: 2018-01-18      

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 19 lipca 2017 r.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 19 lipca 2017 r.

Akcjonariusz: Tadeusz Gudaszewski

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 412.145

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 412.145

Udział w głosach na WZ: 39,85%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,98%

Akcjonariusz: Zofia Dzielnicka

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 412.001

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 412.001

Udział w głosach na WZ: 39,85%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,98%

Akcjonariusz: Wojciech Gudaszewski

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 105.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 105.000

Udział w głosach na WZ: 10,15%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,09%

Akcjonariusz: Adrian Dzielnicki

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 105.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 105.000

Udział w głosach na WZ: 10,15%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,09%

Podpis:

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu