Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 17 sierpnia 2016

Data sporządzenia: 2016-08-17                  

Temat: Powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2016r. na podstawie art.6 ust.2 statutu podjęła uchwałę nr 2, na mocy której powierzyła Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej począwszy od dnia 17 sierpnia 2016 r.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby:

– Krzysztof Piotrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

– Tadeusz Gudaszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

– Zofia Dzielnicka – Członek Rady Nadzorczej

– Anna Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej

– Mieczysław Wójciak – Członek Rady Nadzorczej

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu  

Wojciech Gudaszewski – Wiceprezes Zarządu        

David Waldman – Członek Zarządu