Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 23 maja 2019

Data sporządzenia:  23 maja 2019

Skrócona nazwa emitenta:  REINO Capital S.A.

Temat:  Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Panem Tomaszem Buczakiem, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej w ramach wezwania na sprzedaż  akcji Spółki ogłoszonego w dniu 29 marca 2019 r.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:

  1. Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu