Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 2 marca 2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  REINO Capital S.A. zwołanym na dzień 27 lutego 2020 roku

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w dniu 27 lutego 2020 r., podaje do publicznej wiadomości w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. na tym walnym zgromadzeniu.