Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 29 maja 2019

Data sporządzenia: 29 maja 2019 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r. 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 25 czerwca 2019 roku, o godz. 11:00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner)

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A.

Liczba akcji: 38 846 800

Liczba głosów: 38 846 800

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.

Podpis:

Radosław Świątkowski –  Prezes  Zarządu