Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017

Data sporządzenia: 2017-01-31                  

Temat: Informacja o podjęciu decyzji o wystąpieniu do KNF o podjęcie zawieszonego postępowania w przedmiocie uchylenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej         

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_, nawiązując do raportów publikowanych przez Spółkę we wrześniu oraz listopadzie 2016 r., informuje, że podjął decyzję o wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego o podjęcie postępowania w przedmiocie uchylenia prawomocnej decyzji z dnia 31 października 2006 r. dotyczącej udzielenia Spółce zezwolenia nr: PW-DDM- M-4020- 68-1/KNF78/2006 na prowadzenie działalności maklerskiej, które zostało zawieszone postanowieniem z dnia 24 października 2016 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.

Jak wskazywał Zarząd Emitenta w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 14 września 2016 r., decyzja o złożeniu wniosku o uchylenie powyższej decyzji wynikała przede wszystkim z bardzo słabej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce w ostatnich latach, która powodowała generowanie przez Spółkę coraz to mniejszych przychodów z działalności maklerskiej.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu