Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 2 listopada 2016

Data sporządzenia: 2016-11-02                  

Temat: Informacja o zawieszeniu przez KNF postępowania w przedmiocie uchylenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej                                   

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.                      

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_, nawiązując do treści raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 30 września 2016 r., informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego postanowieniem z dnia 24 października 2016 r. _doręczonym Spółce w dniu 2 listopada 2016 r._ zawiesiła postępowanie administracyjne w przedmiocie uchylenia prawomocnej decyzji z dnia 31 października 2006 r. dotyczącej udzielenia Spółce zezwolenia nr: PW-DDM-M-4020-68-1/KNF78/2006 na prowadzenie działalności maklerskiej.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu