Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 29 czerwca 2020 r. 

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), „Spółka” zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 czerwca 2020 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner).


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A.

Liczba akcji: 42 478 050
Liczba głosów: 42 478 050

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie oraz materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia.