Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 16 listopada 2016

Data sporządzenia: 2016-11-16                  

Temat: Informacja o przedłużeniu negocjacji związanych ze zbyciem pakietu większościowego akcji Spółki                                   

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.                      

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_, nawiązując do komunikatu nr 20/2016 z dnia 30 września 2016 r., informuje o przedłużeniu terminu zakończenia badania Spółki oraz negocjacji w przedmiocie zbycia przez akcjonariuszy Zofię Dzielnicką, Tadeusza Gudaszewskiego, Adriana Dzielnickiego i Wojciecha Gudaszewskiego posiadających pakiet większościowy akcji Emitenta do dnia 10 grudnia 2016 r.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu