Raport bieżący nr 23/2020 z dnia 18 czerwca 2020

Sfinalizowanie pierwszej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. zawarta została umowa nabycia centrum logistycznego, działającego pod nazwą Logistic City, (dalej „Centrum”), położonego w Piotrkowie Trybunalskim.O zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 1 lutego 2020 r.

W skład Centrum wchodzą nieruchomości, na których znajdują się hale magazynowe o powierzchni ok. 135 000 m kw. W ramach tego samego projektu inwestycyjnego na terenie kolejnych nieruchomości, planowane jest wybudowanie dalszych obiektów magazynowych. Ostateczna powierzchnia najmu Centrum może wynieść ponad 400 000 m kw.

Kupującym jest spółka celowa należąca do POLISH LOGISTICS (UK) LLP, platformy inwestycyjnej dla rynku magazynowego, powołanej z udziałem Grupy Grosvenor, jednego z największych prywatnych inwestorów na światowym rynku nieruchomości, zarządzającej aktywami o wartości ponad 11,9 mld GBP, oraz REINO IO Co Invest LLP, będącym wspólnym przedsięwzięciem Emitenta oraz IO Asset Management.

Transakcja została częściowo sfinansowana kredytem bankowym udzielonym Kupującemu przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

Transakcja ma istotne znaczenie dla Emitenta w szczególności z uwagi na rolę REINO IO Logistics Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta, utworzonej w ramach wspólnego przedsięwzięcia z mniejszościowym udziałem IO Asset Management, jednego z liderów na brytyjskim rynku magazynowym. REINO IO Logistics pełni w ramach platformy logistycznej kluczową rolę asset managera. Umowa o zarządzanie nabytymi aktywami logistycznymi została zawarta w dniu 20 stycznia 2020 r., o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 2/2020 i 3/2020.

Dla docelowej wartości projektu uzyskanej po zakończeniu kolejnych faz, stałe roczne przychody REINO IO Logistics z usług asset management powinny wynosić ok. 1,5 mln EUR.

Transakcja ma również decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju platformy POLISH LOGISTICS, w ramach której – zgodnie z zamierzeniami Emitenta i pozostałych zaangażowanych podmiotów – w okresie 12 – 18 miesięcy ma powstać portfel inwestycyjny na polskim rynku nieruchomości logistycznych, postrzeganym obecnie za jeden z najbardziej atrakcyjnych w Europie.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria do uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na znaczenie transakcji dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności, potwierdzające zasadność przyjętych założeń.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne