Raport bieżący nr 24/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5 proc na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REINO Capital SA w dniu 9 grudnia 2021 roku.

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem odbytym w dniu 9 grudnia 2021 r., w załączeniu podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. na tym walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %