Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Rozwiązanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa z Grupą RF CorVal

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. Emitent orazspółka zależna Emitenta – REINO Partners Sp. z o.o. (dalej REINO Partners) złożyły RF CorVal Europe Limited, RF CorVal International Holdings Ltd.  (dalej łącznie „RF CorVal”) oraz Jaslo Limited oświadczenie o rozwiązaniu umowy określającej szczegółowe zasady i warunki strategicznego partnerstwa (ang. Strategic Partnership Umbrella Agreement), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym numer 34 /2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

W dniu 20 maja 2020 r. RF CorVal odstąpił od przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółek operacyjnych wchodzących w skład Grupy BUMA, zawartej w dniu 28 lutego 2020 r. oraz spowodował, działając poprzez swoich przedstawicieli w zarządzie komplementariusza luksemburskiego funduszu REINO RF CEE Real Estate S.C.A. SICAV-RAIF („Fundusz”), odstąpienie przez Fundusz od przedwstępnych umów sprzedaży spółek celowych należących do Grupy BUMA, zawartych 14 lutego 2020 r. O powyższych działaniach Emitent poinformował raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Emitent będzie realizować dotychczasową strategię rozwoju, w szczególności w zakresie uzupełniania holdingu o spółki działające na ryku nieruchomości w sposób uzupełniający kompetencje REINO Partners oraz budowy wehikułów inwestycyjnych z aktywami zarządzanymi przez Grupę REINO Capital, wykorzystując możliwości i scenariusze alternatywne w stosunku do przewidzianych w ramach rozwiązanej umowy.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne