Raport bieżący nr 27/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Radosława Świątkowskiego, Prezesa Zarządu, powiadomienie o transakcji nabycia 5 790 982 akcji Spółki nowej emisji serii J w dniu 9 grudnia 2021 r.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR