Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 30 stycznia 2021 r.

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia aktywów w ramach platformy Polish Logistics

Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 30 stycznia 2021 r. przez spółkę celową zależną od Polish Logistcs (UK)LLP, przedwstępnej umowy nabycia portfela pięciu nieruchomości magazynowych o łącznej powierzchni (GLA) ponad 200 000 mkw.

Zawarcie umowy stanowi kontynuację transakcji wynikającej z listu intencyjnego, o którego podpisaniu Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2020 z dnia 1 października 2020 r.

Równolegle, spółka celowa zawarła umowę kredytową z BNP Paribas Bank Polska S.A. W związku z powyższym, finansowanie transakcji zostało zapewnione w pełni już na etapie umowy przedwstępnej, co istotnie ogranicza ryzyko niedojścia transakcji do skutku. W takiej sytuacji głównym warunkiem sfinalizowania transakcji jest otrzymanie pozytywnych indywidulanych interpretacji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług.

Transakcja stanowi kolejny etap rozwoju platformy Polish Logistics, w której wiodącym inwestorem jest spółka z Grupy Grosvenor i której aktywami zarządza REINO IO Logistics Sp. z o.o., spółka utworzona w ramach wspólnego przedsięwzięcia Grupy Kapitałowej REINO Capital oraz IO Asset Management.

Emitent uznał powyższą informację za poufną z uwagi na zakończenie ważnego etapu realizacji transakcji, która może mieć istotne znaczenie dla skali aktywów (AUM) oraz wyników finansowych Grupy Kapitałowej REINO Capital w obszarze działalności związanej z zarządzaniem aktywami, stanowiących podstawową działalność w obszarze kompetencji i doświadczeń REINO Partners Sp. z o. o, spółki zależnej Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.