Raport bieżący nr 30/2020 z dnia 4 września 2020 r.

Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 4 września 2020 roku otrzymał Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku. Zawiadomienie przekazał p. Tomasz Buczak, upoważniony przez Strony Porozumienia do wykonania obowiązków informacyjnych.


Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Materiały dodatkowe: