Raport bieżący nr 38/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.

Sfinalizowanie kolejnej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 9 listopada 2020 r. spółka celowa należąca do Polish Logistics (UK) LLP, powołanej z udziałem IO Asset Management oraz Grupy Grosvenor platformy inwestycyjnej dla rynku magazynowego, nabyła nieruchomość gruntową o powierzchni 73.524 mkw.,położoną w Piotrkowie Trybunalskim.

Transakcja stanowi realizację drugiej fazy inwestycji w zakup centrum logistycznego, działającego pod nazwą Logistic City (dalej „Centrum”). O zamiarze nabycia Centrum Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2020 z 1 lutego 2020 r., a o umowie zawartej w ramach pierwszej fazy – raportem bieżącym nr 23/2020 z 18 czerwca 2020 r.

Zgodnie z założeniami biznesowymi, nabycie nieruchomości dokonywane jest w ramach deweloperskiej części projektu, zakładającej, że Centrum może zostać rozbudowane o kolejne obiekty magazynowe, które docelowo mogą zwiększyć łączną powierzchnię najmu (GLA) z obecnych 135 tys. mkw. do nawet ponad 400 tys. m2. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych inwestorów platformy.

Aktywami platformy Polish Logistics zarządza REINO IO Logistics Sp. z o.o., spółka stanowiąca wspólne przedsięwzięcia Grupy Kapitałowej Emitenta oraz IO Asset Management.

W przypadku pomyślnego zrealizowania części deweloperskiej projektu Logistic City, w szczególności w oparciu o nabytą dzisiaj nieruchomość, a także sfinalizowania transakcji będącej przedmiotem listu intencyjnego, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2020 z 1 października 2020 roku, łączna wartość brutto (GAV) portfela aktywów logistycznych zarządzanych przez REINO IO Logistics przekroczy 200 mln EUR, a stałe roczne przychody REINO IO Logistics z tych usług powinny wynosić ok. 2,5 mln EUR.

Emitent uznał powyższą informację za poufną z uwagi na istotne znaczenie transakcji dla skali aktywów pod zarządem (AUM) oraz wyników finansowych Grupy Kapitałowej REINO Capital, w obszarze działalności związanej z zarządzaniem aktywami, stanowiących podstawową działalność w obszarze kompetencji i doświadczeń REINO Partners Sp. z o.o, spółki zależnej Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne