Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-02-02                  

Temat: Cofnięcie przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_, nawiązując do raportów bieżących nr 17/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., 18/2016 z dnia 14 września 2016 r., 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2017 r. o cofnięciu w całości zezwolenia Graviton Capital S.A. na prowadzenie działalności maklerskiej. Jednocześnie Spółce został wyznaczony termin 30 dni kalendarzowych na zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej. Tym samym zakończone zostało postępowanie administracyjne, którego celem było zbadanie spełnienia przez Spółkę wymagań art. 110e ustawy o obrocie instrumentami finansowymi związanych z utrzymywaniem przez domy maklerskie poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż poziom kapitału wewnętrznego oraz postępowanie. Emitent wskazuje również, że nie został przez KNF ukarany żadną karą pieniężną.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu