Raport bieżący nr 42/2018 z dnia 11 października 2018

Data sporządzenia:

2018-10-11

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 października 2018 do przerwy w obradach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że w związku ze zwołanym na 1 października 2018 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wznowionym po przerwie w obradach, w dniu 11 października 2018 r., podaje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. na tym walnym zgromadzeniu do czasu zarządzenia kolejnej przerwy w obradach:


Poligo Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Os. Jana III Sobieskiego 21/120, 60-688 Poznań, który wykonywał prawo głosu z 1.193.306 co stanowiło 100% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 57,86% głosów w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki. 

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu