Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 9 lutego 2016

Data sporządzenia: 2016-02-09                  

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 8 lutego 2016 r.               

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 8 lutego 2016 r.

Akcjonariusz: Tadeusz Gudaszewski

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 4.121.450

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.121.450

Udział w głosach na WZ: 37,82%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,98%

Akcjonariusz: Zofia Dzielnicka

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 2.656.250

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.656.250

Udział w głosach na WZ: 24,37%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,88%

Akcjonariusz: Wojciech Gudaszewski

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 2.060.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.060.000

Udział w głosach na WZ: 18,90%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99%

Akcjonariusz: Adrian Dzielnicki

Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 2.060.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.060.000

Udział w głosach na WZ: 18,90%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99%

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu  

Wojciech Gudaszewski – Wiceprezes Zarządu        

David Waldman – Członek Zarządu