Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 2 luty 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-02-02      

Temat: Informacja o złożeniu przez spółkę zależną Emitenta wniosku o skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców                  

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.          

Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_, informuje, że jego spółka zależna Graviton AD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wystąpiła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o skreślenie jej z listy Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect oraz na Catalyst.

Podpis:

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu