Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 26 maja 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. 

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 22 czerwca 2022 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner, VIII piętro).
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A.
Liczba akcji: 80 700 000
Liczba głosów: 80 700 000
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie i dokumentacją będącą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe