Raport bieżący nr 50/2018 z dnia 14 listopada 2018

Data sporządzenia:

2018-11-14

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_, informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 października 2018 r. _”Walne Zgromadzenie”_, wznowionym po przerwie w obradach w dniu 14 listopada 2018 r., akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu była spółka:


Poligo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Os. Jana III Sobieskiego 21/120, 60-688 Poznań, która wykonywała prawo głosu z 1.193.306 akcji, co stanowiło 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 57,86% głosów w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki.

Podpis:            Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu