Raport bieżący nr 54/2018 z dnia 30 listopada 2018

Data sporządzenia:

30.11.2018 r.

Skrócona nazwa emitenta:

Graviton Capital S.A.

Temat:

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Radosława Świątkowskiego – Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:

  1. Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Podpis: Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu