Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 28 stycznia 2020

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 lutego 2020 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki REINO CAPITAL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym zwołuje na dzień 27 lutego 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner).

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w załączniku do raportu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A.


Liczba akcji: 42 478 050
Liczba głosów: 42 478 050

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.


Wszystkie materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia publikowane są na stronie internetowej Spółki www.reinocapital.pl

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał REINO CAPITAL SA