Raport bieżący nr 7/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REINO Capital S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem odbytym w dniu 22 czerwca 2022 r., w załączeniu podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.