Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Panem Tomaszem Buczakiem, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji nabycia 28.750 sztuk akcji Spółki w dniu 20 grudnia 2019 r.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.