Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr 8 NWZ

Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki -uchylenie w całości dotychczas obowiązującego Statutu i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu: