Stanowisko Zarządu REINO Capital S.A. w sprawie zarzutów Prime Holding Group

W związku z publikacją artykułu w Pulsie Biznesu dnia 11 marca 2022 r. Zarząd REINO Capital S.A. poniżej publikuje swoje stanowisko w tej sprawie:

Zarzuty i roszczenia Prime Holding Group (PHG) nie mają żadnej podstawy. Nie powstała żadna szkoda, a wszystkie nasze działania zawsze były i są zgodne z prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi (z którymi jesteśmy od lat kojarzeni). Istnienie roszczeń, ich zasadność i jakiekolwiek kwoty stanowczo zanegowaliśmy przed kilkoma miesiącami w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty przesłanej bezpośrednio do PHG. Co więcej, według naszej wiedzy oferta PHG, której dotyczyły prowadzone negocjacje nie została odrzucona, a rozmowy wciąż trwają. 
Naszym zadaniem jest ochrona interesów wszystkich inwestorów, w tym akcjonariuszy REINO, a także równe ich traktowanie. Grupa RF otrzymała naszą rekomendację i zna nasze zdanie na temat potencjalnej transakcji na warunkach przedstawionych przez PHG. Wyrazem tych intencji, a także realnej wartości aktywa, jest nasza oferta wykupienia Grupy RF, która jest korzystniejsza dla wszystkich inwestorów. Decyzja nie należy jednak do nas.
Występowanie z nieistniejącymi roszczeniami oraz próby manipulacji mediami postrzegamy jako niezgodny ze standardami biznesowymi oraz prawem element strategii PHG.