Ład korporacyjny

Spółka REINO Capital S.A. działa w ramach ładu korporacyjnego określanego na obowiązujących przepisów prawa dla spółek giełdowych, a także zasad i dobrych praktyk obowiązujących na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Oświadczenia o stosowaniu Ładu Korporacyjnego

Czytaj więcej

Raporty dotyczące ładu korporacyjnego

Czytaj więcej

Ocena sytuacji spółki przez Radę Nadzorczą

Czytaj więcej

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Czytaj więcej

Pozostałe dokumenty

Czytaj więcej

Audytor

Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej:

B-think Audit sp. z o.o.
61-119 Poznań, ul. św. Michała 43

Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR, pod numerem ewidencyjnym 4063

Do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych REINO Capital S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy REINO Capital za lata 2020-2022.