Kalendarium

Nadchodzące wydarzenia

Aktualnie brak nadchodzących wydarzeń.

Minione wydarzenia

Publikacja:

Raport kwartalny za III kw. 2020 roku
19 listopada 2020

Publikacja:

Raport półroczny za I półrocze 2020 roku
17 września 2020

Publikacja:

Raport kwartalny za I kw. 2020 roku
27 maja 2020

Publikacja:

Raport roczny – skonsolidowany za 2019 rok
30 kwietnia 2020

Publikacja:

Raport roczny – jednostkowy za 2019 rok
30 kwietnia 2020

Publikacja:

Publikacja raportu za III Q 2019
20 listopada 2019

Publikacja:

Publikacja raportu za I półrocze 2019
18 września 2019

Walne zgromadzenie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
10 czerwca 2019

Publikacja:

REINO Capital Publikacja raportu za I Q 2019
22 maja 2019
Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na