Raporty bieżące

Raporty bieżące

Rok:

Wszystkie 2018 2019 2020 2021

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 1 marca 2021 r. – Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii H

Opublikowano dnia: 1 marca 2021 o godz. 18:04

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki („Akcje Serii H”), w ramach której objęto 7 500 000 Akcji…

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.

Opublikowano dnia: 16 lutego 2021 o godz. 16:34

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zarząd spółki REINO Capital…

Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 30 stycznia 2021 r.

Opublikowano dnia: 30 stycznia 2021 o godz. 10:35

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia aktywów w ramach platformy Polish Logistics Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 30 stycznia 2021 r. przez spółkę celową zależną od Polish Logistcs (UK)LLP,…

Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

Opublikowano dnia: 26 stycznia 2021 o godz. 16:40

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, które przedstawiają się następująco: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: – raport kwartalny za I…

Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.

Opublikowano dnia: 13 stycznia 2021 o godz. 22:20

Sfinalizowanie transakcji nabycia aktywów Grupy Buma Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 13 stycznia 2021 r. umów finalizujących transakcje będące przedmiotem umów warunkowych, o których – wraz z opisem powiązanych zdarzeń…

Raport bieżący nr 40/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Opublikowano dnia: 27 listopada 2020 o godz. 10:46

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych…

Raport bieżący nr 39/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Opublikowano dnia: 12 listopada 2020 o godz. 14:58

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych…

Raport bieżący nr 38/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.

Opublikowano dnia: 9 listopada 2020 o godz. 23:51

Sfinalizowanie kolejnej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 9 listopada 2020 r. spółka celowa należąca do Polish Logistics (UK) LLP,…

Raport bieżący nr 37/2020 z dnia 27 października 2020 roku

Opublikowano dnia: 27 października 2020 o godz. 11:33

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych…

Raport bieżący nr 36/2020 z dnia 24 października 2020 roku

Opublikowano dnia: 24 października 2020 o godz. 15:13

Istotne zdarzenia związane z realizacją transakcji na aktywach Grupy Buma Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 24 października 2020 r., przez luksemburski wehikuł inwestycyjny utworzony przez Partners Group (zwany dalej…

Raport bieżący nr 35/2020 z dnia 12 października 2020 roku

Opublikowano dnia: 12 października 2020 o godz. 16:27

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych…

Raport bieżący nr 34/2020 z dnia 1 października 2020 r.

Opublikowano dnia: 1 października 2020 o godz. 15:25

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego inwestycji portfelowej w ramach platformy Polish Logistics Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 1 października 2020 r. przez spółkę zależną Emitenta – REINO IO…

Raport bieżący nr 33/2020 z dnia 25 września 2020

Opublikowano dnia: 25 września 2020 o godz. 17:10

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych…

Raport bieżący nr 32/2020 z dnia 24 września 2020

Opublikowano dnia: 24 września 2020 o godz. 16:20

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie z dnia 16 września 2020 r o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st….

Raport bieżący nr 31/2020 z dnia 11 września 2020 r.

Opublikowano dnia: 11 września 2020 o godz. 22:56

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. Zarząd REINO Capital S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za I półrocze 2020 roku.Rozszerzony skonsolidowany raport…

Raport bieżący nr 30/2020 z dnia 4 września 2020 r.

Opublikowano dnia: 4 września 2020 o godz. 19:47

Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 4 września 2020 roku otrzymał Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji, o którym…

Materiały dodatkowe:

Raport bieżący nr 29/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Opublikowano dnia: 7 sierpnia 2020 o godz. 22:44

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia spółek operacyjnych Grupy BUMA Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”, „Spółka” lub „Kupujący”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 7 sierpnia 2020 r. przez Emitenta listu intencyjnego dotyczącego nabycia…

Raport bieżący 28/2020/K z dnia 29 lipca 2020 r.

Opublikowano dnia: 29 lipca 2020 o godz. 15:05

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego – korekta omyłki pisarskiej Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie…

Raport bieżący nr 28/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

Opublikowano dnia: 28 lipca 2020 o godz. 22:22

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego…

Raport bieżący nr 27/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

Opublikowano dnia: 27 lipca 2020 o godz. 18:35

Potwierdzenie przez Grupę RF CorVal rozwiązania umowy w sprawie strategicznego partnerstwa Treść raportu: Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. Emitent orazspółka zależna Emitenta – REINO…

Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Opublikowano dnia: 13 lipca 2020 o godz. 21:26

Rozwiązanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa z Grupą RF CorVal Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. Emitent orazspółka zależna Emitenta – REINO Partners Sp. z…

Raport bieżący nr 25/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Opublikowano dnia: 29 czerwca 2020 o godz. 17:59

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  REINO Capital S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Zwyczajnym Walnym…

Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Opublikowano dnia: 29 czerwca 2020 o godz. 17:36

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z…

Raport bieżący nr 23/2020 z dnia 18 czerwca 2020

Opublikowano dnia: 18 czerwca 2020 o godz. 08:28

Sfinalizowanie pierwszej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. zawarta została umowa nabycia centrum logistycznego, działającego pod…

Raport bieżący nr 22/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Opublikowano dnia: 4 czerwca 2020 o godz. 23:52

Rozwiązanie przedwstępnych umów nabycia spółek Grupy BUMA Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu dzisiejszym przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta – REINO SuppCos Sp. z o.o. porozumienia ze…

Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.

Opublikowano dnia: 2 czerwca 2020 o godz. 21:56

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 29 czerwca 2020 r.  Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i…

Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 21 maja 2020

Opublikowano dnia: 21 maja 2020 o godz. 01:06

Odstąpienie przez RF CorVal i fundusz luksemburski od transakcji nabycia spółek i aktywów Grupy BUMA Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o otrzymaniu wczoraj oświadczenia, złożonego przez Andrew Robertsa w imieniu…

Raport bieżący nr 19/2020 z 1 maja 2020 r.

Opublikowano dnia: 1 maja 2020 o godz. 23:18

Pozyskanie i udzielenie finansowania związanego z realizacją kluczowych projektów w okresie przejściowym Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o pozyskaniu istotnego finansowania na realizację prac związanych z przygotowaniem transakcji nabycia spółek…

Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 21 kwietnia 2020

Opublikowano dnia: 21 kwietnia 2020 o godz. 20:31

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok Zarząd REINO Capital S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w 2020…

Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 2 marca 2020

Opublikowano dnia: 2 marca 2020 o godz. 15:37

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  REINO Capital S.A. zwołanym na dzień 27 lutego 2020 roku Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Nadzwyczajnym Walnym…

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020

Opublikowano dnia: 28 lutego 2020 o godz. 23:59

Zawarcie umów przedwstępnych nabycia spółek operacyjnych Grupy BUMA Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 28 lutego 2020 r. przez spółkę zależną Emitenta – REINO SuppCos Sp. z…

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 27 lutego 2020

Opublikowano dnia: 27 lutego 2020 o godz. 16:06

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lutego 2020 roku powzięło uchwałę o powołaniu członka Rady Nadzorczej w osobie Pana…

Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 27 lutego 2020

Opublikowano dnia: 27 lutego 2020 o godz. 15:32

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z…

Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020

Opublikowano dnia: 27 lutego 2020 o godz. 12:23

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej REINO Capital  Zarząd REINO Capital S.A.  (dalej „Spółka”), informuje, że do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym rezygnacja Pana Tomasza Buczaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27…

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 26 lutego 2020

Opublikowano dnia: 26 lutego 2020 o godz. 16:59

Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej REINO Capital Zarząd REINO Capital S.A.  (dalej „Spółka”), informuje, że do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym kandydatura Pana Kamila Majewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do punktu  7 porządku…

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020

Opublikowano dnia: 14 lutego 2020 o godz. 20:51

Zawarcie umów przedwstępnych nabycia nieruchomości Grupy Buma Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 14 lutego 2020 r., przez luksemburski fundusz REINO RF CEE Real Estate S.C.A. SICAV-RAIF…

Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 1 lutego 2020

Opublikowano dnia: 1 lutego 2020 o godz. 15:04

Podpisanie przedwstępnych umów nabycia pierwszego celu inwestycyjnego platformy logistycznej utworzonej z udziałem Grupy Kapitałowej Emitenta – korekta omyłki pisarskiej Zarząd REINO Capital S.A. informuje że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej treść raportu bieżącego nr 10/2020 z…

Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 1 lutego 2020

Opublikowano dnia: 1 lutego 2020 o godz. 01:14

Podpisanie przedwstępnych umów nabycia pierwszego celu inwestycyjnego platformy logistycznej utworzonej z udziałem Grupy Kapitałowej Emitenta Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. zawarte zostały przedwstępne umowy…

Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 30 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 30 stycznia 2020 o godz. 22:55

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu…

Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 30 stycznia 2020 o godz. 22:31

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – osoby blisko związanej z osobą pełniącą…

Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 28 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 28 stycznia 2020 o godz. 14:54

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 lutego 2020 roku Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki REINO CAPITAL…

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 27 stycznia 2020 o godz. 17:32

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, które przedstawiają się następująco: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: – raport kwartalny za I…

Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 24 stycznia 2020 o godz. 17:25

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. informuje, że…

Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 22 stycznia 2020 o godz. 22:41

Zmiana terminu zawarcia umów związanych z transakcją nabycia holdingu BUMA Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o uzgodnieniu przez konsorcjum z udziałem Emitenta oraz RF CorVal International Holdings Ltd. i Roberts…

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 20 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 20 stycznia 2020 o godz. 23:07

Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta istotnej umowy na świadczenie usług w zakresie asset management w ramach platformy inwestycyjnej dla rynku logistycznego Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia…

Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 20 stycznia 2020 o godz. 22:57

Pozyskanie kluczowego inwestora do realizacji pierwszego projektu inwestycyjnego w ramach platformy logistycznej i partnerstwa strategicznego na rynku magazynowym Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. spółka…

Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 7 stycznia 2020 o godz. 15:19

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniąca obowiązki zarządcze Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał…

Raport bieżący nr 38/2019 z dnia 27 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 27 grudnia 2019 o godz. 17:14

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii G Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące…

Raport bieżący nr 37/2019 z dnia 23 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 23 grudnia 2019 o godz. 23:43

Przeprowadzenie pierwszej transakcji nabycia aktywów do luksemburskiego funduszu inwestycyjnego REINO RF CEE Real Estate SCA SICAV – RAIF w ramach procesu First Closing art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd REINO Capital S.A. z…

Raport bieżący nr 36/2019 z dnia 20 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 20 grudnia 2019 o godz. 23:16

Informacja o zawarciu ugody oraz cofnięciu powództwa i wniosku o zabezpieczenie wykonania uchwały dotyczącej kapitału docelowego Zarząd REINO Capital SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”),  informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2019 r….

Raport bieżący nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2019 o godz. 23:57

Dojście do skutku emisji akcji serii G Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informację o dojściu do skutku emisji akcji serii G w związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G, przeprowadzonej…

Raport bieżący nr 34/2019 z dnia 10 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2019 o godz. 23:53

Podpisanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa (ang. Strategic Partnership Umbrella Agreement) z Grupą RF CorVal   Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. Emitent oraz…

Raport bieżący nr 33/2019 z dnia 10 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2019 o godz. 23:44

Spłata zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta Zarząd spółki REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”), informuje, że spółka zależna – RD WRC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka…

Raport bieżący nr 32/2019 z dnia 4 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 4 grudnia 2019 o godz. 14:46

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez Spółkę zależną emitenta Zarząd spółki REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”), informuje, że spółka zależna – RD WRC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”)…

Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 6 listopada 2019

Opublikowano dnia: 6 listopada 2019 o godz. 18:05

Zawarcie aneksu nr 1 do listu intencyjnego i przedłużenie wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu…

Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 4 października 2019

Opublikowano dnia: 4 października 2019 o godz. 01:03

Podpisanie umowy inicjującej proces nawiązywania strategicznego partnerstwa przy tworzeniu i zarządzaniu wehikułami inwestycyjnymi rynku nieruchomości logistycznych Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Treść raportu: Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie…

Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 23 września 2019

Opublikowano dnia: 23 września 2019 o godz. 23:08

Powołanie luksemburskiego funduszu inwestycyjnego oraz zawarcie listów inwestycyjnych związanych z nabyciem pierwszych aktywów Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w ramach realizacji strategii rozwoju biznesu Spółki oraz porozumienia zawartego w…

Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 16 sierpień 2019

Opublikowano dnia: 16 sierpnia 2019 o godz. 21:15

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku Treść raportu: Zarząd REINO Capital S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A.za I półrocze 2019 roku…

Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 19 lipca 2019

Opublikowano dnia: 30 lipca 2019 o godz. 13:53

Zawarcie listu intencyjnego i udzielenie wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości

Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 15 lipca 2019

Opublikowano dnia: 30 lipca 2019 o godz. 13:52

Informacja o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. o zmianie statutu w związku z wprowadzeniem kapitału docelowego

Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019

Opublikowano dnia: 30 lipca 2019 o godz. 13:51

Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. o zmianie statutu w związku z wprowadzeniem kapitału docelowego

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 25 czerwca 2019

Opublikowano dnia: 25 czerwca 2019 o godz. 16:12

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 25 czerwca 2019

Opublikowano dnia: 25 czerwca 2019 o godz. 16:11

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 14 czerwca 2019

Opublikowano dnia: 14 czerwca 2019 o godz. 16:11

Złożenie oferty zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 10 czerwca 2019

Opublikowano dnia: 11 czerwca 2019 o godz. 11:22

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 10 czerwca 2019

Opublikowano dnia: 10 czerwca 2019 o godz. 15:48

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 29 maja 2019

Opublikowano dnia: 29 maja 2019 o godz. 15:47

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019

Opublikowano dnia: 29 maja 2019 o godz. 15:45

Podpisanie porozumienia w sprawie strategicznego partnerstwa przy tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi rynku nieruchomości oraz dokonywaniu wspólnych akwizycji

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 23 maja 2019

Opublikowano dnia: 23 maja 2019 o godz. 15:44

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 20 maja 2019

Opublikowano dnia: 20 maja 2019 o godz. 15:36

Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 15 kwietnia 2019

Opublikowano dnia: 15 kwietnia 2019 o godz. 16:23

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 15 kwietnia 2019

Opublikowano dnia: 15 kwietnia 2019 o godz. 15:25

Stanowisko Zarządu ws. dotyczące ogłoszonego wezwania

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 15 kwietnia 2019

Opublikowano dnia: 15 kwietnia 2019 o godz. 14:26

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 9 kwietnia 2019

Opublikowano dnia: 9 kwietnia 2019 o godz. 16:41

Ogłoszenie zmienionego projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 1 kwietnia 2019

Opublikowano dnia: 1 kwietnia 2019 o godz. 16:42

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2019 r. do przerwy w obradach

Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 30 marca 2019

Opublikowano dnia: 30 marca 2019 o godz. 16:43

Informacja o ogłoszeniu wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji REINO Capital S.A. przez grupę akcjonariuszy Spółki

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 28 marca 2019

Opublikowano dnia: 28 marca 2019 o godz. 16:25

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane…

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 22 marca 2019

Opublikowano dnia: 22 marca 2019 o godz. 16:46

Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 1 marca 2019

Opublikowano dnia: 1 marca 2019 o godz. 16:44

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 28 marca 2019 r.

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 28 lutego 2019

Opublikowano dnia: 28 lutego 2019 o godz. 16:42

Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską – pismo firmy audytorskiej

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 27 lutego 2019

Opublikowano dnia: 27 lutego 2019 o godz. 16:46

Korekta informacji zawartych w raporcie dotyczącym zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 25 lutego 2019

Opublikowano dnia: 25 lutego 2019 o godz. 16:47

Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 22 lutego 2019

Opublikowano dnia: 22 lutego 2019 o godz. 16:49

Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu Spółki

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019

Opublikowano dnia: 16 stycznia 2019 o godz. 16:47

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019

Opublikowano dnia: 3 stycznia 2019 o godz. 16:48

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F

Raport bieżący nr 57/2018 z dnia 31 grudnia 2018

Opublikowano dnia: 31 grudnia 2018 o godz. 17:06

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 57/2018 z dnia 31 grudnia 2018

Opublikowano dnia: 31 grudnia 2018 o godz. 17:05

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 56/2018 z dnia 30 listopada 2018

Opublikowano dnia: 30 listopada 2018 o godz. 17:07

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii F

Raport bieżący nr 55/2018 z dnia 30 listopada 2018

Opublikowano dnia: 30 listopada 2018 o godz. 17:07

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii E

Raport bieżący nr 54/2018 z dnia 30 listopada 2018

Opublikowano dnia: 30 listopada 2018 o godz. 17:00

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Raport bieżący nr 53/2018 z dnia 30 listopada 2018

Opublikowano dnia: 30 listopada 2018 o godz. 16:37

Objęcie akcji nowych emisji serii E i F Spółki

Raport bieżący nr 53/2018 z dnia 30 listopada 2018

Opublikowano dnia: 30 listopada 2018 o godz. 16:27

Objęcie akcji nowych emisji serii E i F Spółki

Raport bieżący nr 51/2018 z dnia 27 listopada 2018

Opublikowano dnia: 27 listopada 2018 o godz. 16:53

Zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta

Uchwała nr 4

Opublikowano dnia: 14 listopada 2018 o godz. 17:11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 49/2018 z dnia 14 listopada 2018

Opublikowano dnia: 14 listopada 2018 o godz. 17:01

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 50/2018 z dnia 14 listopada 2018

Opublikowano dnia: 14 listopada 2018 o godz. 17:01

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2018r.

Raport bieżący nr 41/2018 z dnia 11 październik 2018

Opublikowano dnia: 10 listopada 2018 o godz. 16:21

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Raport bieżący nr 48/2018 z dnia 9 listopada 2018

Opublikowano dnia: 9 listopada 2018 o godz. 17:02

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

Raport bieżący nr 48/2018 z dnia 9 listopada 2018

Opublikowano dnia: 9 listopada 2018 o godz. 16:54

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

Uchwała nr 5

Opublikowano dnia: 30 października 2018 o godz. 17:10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr 8 NWZ

Opublikowano dnia: 30 października 2018 o godz. 17:08

Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki -uchylenie w całości dotychczas obowiązującego Statutu i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu:

Raport bieżący nr 46/2018 z dnia 30 października 2018

Opublikowano dnia: 30 października 2018 o godz. 17:03

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 47/2018 z dnia 30 października 2018

Opublikowano dnia: 30 października 2018 o godz. 17:02

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 października 2018 r.

Raport bieżący nr 43/2018 z dnia 15 października 2018

Opublikowano dnia: 15 października 2018 o godz. 17:03

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Uchwała nr 4

Opublikowano dnia: 11 października 2018 o godz. 17:09

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad

Raport bieżący nr 42/2018 z dnia 11 października 2018

Opublikowano dnia: 11 października 2018 o godz. 17:04

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 października 2018 do przerwy w obradach

Raport bieżący nr 39/2018 z dnia 3 października 2018

Opublikowano dnia: 3 października 2018 o godz. 17:05

Rejestracja zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu strony internetowej Spółki

Raport bieżący nr 40/2018 z dnia 10 października 2018

Opublikowano dnia: 3 października 2018 o godz. 17:04

Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 3 października 2018

Opublikowano dnia: 3 października 2018 o godz. 16:59

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 października do przerwy w obradach

Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 3 października 2018

Opublikowano dnia: 3 października 2018 o godz. 16:55

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 października do przerwy w obradach

Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 1 października 2018

Opublikowano dnia: 1 października 2018 o godz. 16:56

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Raport bieżący nr 37/2018 z dnia 1 października 2018

Opublikowano dnia: 1 października 2018 o godz. 16:56

Powierzenie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki

Aktualności

19 lutego 2021

Debata „Rzeczpospolitej” o REITA-ch

Zapraszamy do obejrzenia debaty „Rzeczpospolitej” o REITA-ch, w której udział wziął prezes REINO Capital, Radosław Świątkowski