Raporty bieżące

Raporty bieżące

Rok:

Wszystkie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Raport bieżący nr 5/2024 z 24 maja 2024 r.

Opublikowano dnia: 24 maja 2024 o godz. 16:13

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r., w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu od uprawnionego akcjonariusza…

Raport bieżący nr 4/2024 z dnia 15 maja 2024 r.

Opublikowano dnia: 15 maja 2024 o godz. 16:36

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 13 czerwca 2024 r.  Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i…

Raport bieżący nr 3/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Opublikowano dnia: 26 kwietnia 2024 o godz. 15:34

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki oraz ustalenie ceny emisyjnej….

Raport bieżący nr 2/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.

Opublikowano dnia: 19 stycznia 2024 o godz. 23:19

Odpowiedź na pytania akcjonariusza udzielone poza walnym zgromadzeniem   Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 19 stycznia 2024 r. udzielił akcjonariuszowi Spółki następujących odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428…

Raport bieżący nr 1/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.

Opublikowano dnia: 19 stycznia 2024 o godz. 23:01

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku, które przedstawiają się następująco: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: – raport kwartalny za I…

Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Opublikowano dnia: 23 sierpnia 2023 o godz. 18:00

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 21 sierpnia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st….

Raport bieżący nr 6/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Opublikowano dnia: 30 czerwca 2023 o godz. 15:08

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REINO Capital S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem…

Raport bieżący nr 5/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Opublikowano dnia: 29 czerwca 2023 o godz. 23:57

Powołanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu nowej kadencji Zarząd REINO Capital S.A.  („Spółka „) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji. Do Rady Nadzorczej nowej kadencji zostali…

Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Opublikowano dnia: 29 czerwca 2023 o godz. 23:44

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) w dniu 29 czerwca 2023 r. powzięło uchwały, których treść Spółka…

Raport bieżący nr 3/ 2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.

Opublikowano dnia: 1 czerwca 2023 o godz. 23:20

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r. Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i…

Raport bieżący nr 2/2023/K z dnia 22 maja 2023 r.

Opublikowano dnia: 22 maja 2023 o godz. 23:31

Pozew Apleona FMS sp. z o.o. – sprostowanie daty wpłynięcia pozwu Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że  w raporcie 2/ 2023 z dnia 22 maja 2023r., w skutek omyłki pisarskiej błędnie…

Raport bieżący nr 2/2023 z dnia 22 maja 2023 r.

Opublikowano dnia: 22 maja 2023 o godz. 22:49

Pozew Apleona FMS sp. z o.o. Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 22 lipca 2023 r. otrzymał pozew złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji złożony przez…

Raport bieżący nr 1/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Opublikowano dnia: 19 stycznia 2023 o godz. 16:26

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, które przedstawiają się następująco: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: – raport kwartalny za I…

Raport bieżący nr 12/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.

Opublikowano dnia: 1 grudnia 2022 o godz. 17:19

Rozpoczęcie działalności na rynku usług facility management Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 r. jego spółka zależna podpisała pierwsze umowy na świadczenie usług z zakresu kompleksowej…

Raport bieżący nr 11/2022 z dnia 23 września 2022

Opublikowano dnia: 23 września 2022 o godz. 22:02

Podjęcie kroków prawnych przeciwko podmiotom z Grupy RF Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podjął decyzję o dochodzeniu od RF CorVal Europe Ltd z siedzibą w Londynie, RF CorVal International Holdings Ltd na…

Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.

Opublikowano dnia: 25 lipca 2022 o godz. 23:39

Pozew Prime Hold 17 Management Kft Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 25 lipca 2022 r. otrzymałpozew złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość 12.854.042 EUR. Pozew…

Raport bieżący nr 9/2022 z dnia 2 lipca 2022 r.

Opublikowano dnia: 2 lipca 2022 o godz. 12:06

Pozew Grupy RF CorVal Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 1 lipca 2022 r. otrzymałpozew o zapłatę złożony w Gospodarczym Sądzie Okręgowym w Londynie o zapłatę kwoty 2.910.538 EUR należnej według…

Raport bieżący nr 8/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Opublikowano dnia: 22 czerwca 2022 o godz. 23:07

Odpowiedź na pytania akcjonariusza udzielone poza walnym zgromadzeniem   Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 22 czerwca 2022 r. udzielił akcjonariuszowi Spółki następujących odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428…

Raport bieżący nr 7/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Opublikowano dnia: 22 czerwca 2022 o godz. 16:07

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REINO Capital S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem…

Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Opublikowano dnia: 22 czerwca 2022 o godz. 16:05

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2022r. Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje…

Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 26 maja 2022 r.

Opublikowano dnia: 26 maja 2022 o godz. 14:51

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r.  Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i…

Raport bieżący nr 4/2022 z dnia 13 maja 2022 r.

Opublikowano dnia: 13 maja 2022 o godz. 23:02

Sfinalizowanie koinwestycji w portfel nieruchomości biurowych Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o przystąpieniu w dniu 13 maja 2022 r., przez spółkę zależną Emitenta, do luksemburskiego wehikułu inwestycyjnego – Polacca Sarl (zwanego dalej „LuxCo”), będącego…

Raport bieżący nr 3/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.

Opublikowano dnia: 17 stycznia 2022 o godz. 12:38

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, które przedstawiają się następująco: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: – raport kwartalny za I…

Raport bieżący nr 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.

Opublikowano dnia: 4 stycznia 2022 o godz. 16:19

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) złożone…

Raport bieżący nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

Opublikowano dnia: 3 stycznia 2022 o godz. 19:53

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) złożone…

Raport bieżący nr 30/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Opublikowano dnia: 31 grudnia 2021 o godz. 14:40

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie. Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla…

Raport bieżący nr 29/2021 z dnia 24 grudnia 2021 r.

Opublikowano dnia: 24 grudnia 2021 o godz. 08:18

Emisja obligacji REINO Capital S.A. Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 23 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji, skutecznie ją przeprowadził oraz dokonał przydziału 3.540 zabezpieczonych obligacji na okaziciela…

Raport bieżący nr 28/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Opublikowano dnia: 17 grudnia 2021 o godz. 21:16

Złożenie oferty nabycia większościowego pakietu udziałów luksemburskiego funduszu inwestycyjnego posiadającego aktywo Malta House Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 17 grudnia 2021 r. złożył większościowemu wspólnikowi ofertę nabycia wszystkich posiadanych przez…

Raport bieżący nr 27/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2021 o godz. 19:40

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Pana…

Raport bieżący nr 26/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Opublikowano dnia: 9 grudnia 2021 o godz. 17:10

Nabycie do 100% udziałów w spółce zależnej REINO Partners sp. z o.o. Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 09 grudnia 2021 r. Emitent zawarł z osobami fizycznymi, wspólnikami REINO Partners sp….

Raport bieżący nr 25/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Opublikowano dnia: 9 grudnia 2021 o godz. 17:08

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii J Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Akcje Serii…

Raport bieżący nr 24/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Opublikowano dnia: 9 grudnia 2021 o godz. 16:28

Akcjonariusze posiadający ponad 5 proc na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REINO Capital SA w dniu 9 grudnia 2021 roku. Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem odbytym w dniu 9…

Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Opublikowano dnia: 9 grudnia 2021 o godz. 16:19

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z…

Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.

Opublikowano dnia: 8 grudnia 2021 o godz. 19:13

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii I Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki („Akcje Serii…

Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

Opublikowano dnia: 30 listopada 2021 o godz. 17:42

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu…

Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Opublikowano dnia: 15 listopada 2021 o godz. 17:22

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej jako „Spółka”. informuje, że w dniu 15 listopada 2021 r. ustalił cenę emisyjną Akcji Serii I…

Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku

Opublikowano dnia: 10 listopada 2021 o godz. 19:34

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 9 grudnia 2021 r. Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej jako Spółka, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art….

Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 27 września 2021 roku

Opublikowano dnia: 27 września 2021 o godz. 18:01

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu…

Raport bieżący nr 17/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku

Opublikowano dnia: 4 sierpnia 2021 o godz. 23:01

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) informuje, że w dniu…

Raport bieżący nr 16/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.

Opublikowano dnia: 28 lipca 2021 o godz. 17:03

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 28 lipca 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st….

Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

Opublikowano dnia: 20 lipca 2021 o godz. 19:32

Szacunki wyników finansowych podmiotu zależnego REINO Partners Sp. z o.o. za I półrocze 2021 r. Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zważywszy na następujące okoliczności: wyniki finansowe podmiotu zależnego – REINO…

Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.

Opublikowano dnia: 5 lipca 2021 o godz. 23:14

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)…

Raport bieżący nr 13/2021

Opublikowano dnia: 2 lipca 2021 o godz. 15:10

Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu…

Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.

Opublikowano dnia: 29 czerwca 2021 o godz. 19:52

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  REINO Capital S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 roku Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Zwyczajnym Walnym…

Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.

Opublikowano dnia: 29 czerwca 2021 o godz. 19:36

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z…

Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.

Opublikowano dnia: 29 czerwca 2021 o godz. 19:13

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie. Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla…

Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 18 czerwca 2021

Opublikowano dnia: 18 czerwca 2021 o godz. 16:56

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zarząd spółki REINO Capital…

Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 11 maja 2021

Opublikowano dnia: 11 maja 2021 o godz. 09:05

Sfinalizowanie kolejnej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. zawarta została umowa nabycia portfela pięciu nieruchomości magazynowych…

Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Opublikowano dnia: 28 kwietnia 2021 o godz. 22:14

Wdrożenie przez Emitenta zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego prezentacji danych finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Z uwagi na otrzymane przez Spółkę zalecenie Komisji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) dokonania korekty skonsolidowanych danych finansowych, poprzez prezentowanie transakcji…

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 1 marca 2021 r. – Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii H

Opublikowano dnia: 1 marca 2021 o godz. 18:04

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki („Akcje Serii H”), w ramach której objęto 7 500 000 Akcji…

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.

Opublikowano dnia: 16 lutego 2021 o godz. 16:34

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zarząd spółki REINO Capital…

Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 30 stycznia 2021 r.

Opublikowano dnia: 30 stycznia 2021 o godz. 10:35

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia aktywów w ramach platformy Polish Logistics Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 30 stycznia 2021 r. przez spółkę celową zależną od Polish Logistcs (UK)LLP,…

Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

Opublikowano dnia: 26 stycznia 2021 o godz. 16:40

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, które przedstawiają się następująco: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: – raport kwartalny za I…

Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.

Opublikowano dnia: 13 stycznia 2021 o godz. 22:20

Sfinalizowanie transakcji nabycia aktywów Grupy Buma Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 13 stycznia 2021 r. umów finalizujących transakcje będące przedmiotem umów warunkowych, o których – wraz z opisem powiązanych zdarzeń…

Raport bieżący nr 40/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Opublikowano dnia: 27 listopada 2020 o godz. 10:46

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych…

Raport bieżący nr 39/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

Opublikowano dnia: 12 listopada 2020 o godz. 14:58

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych…

Raport bieżący nr 38/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.

Opublikowano dnia: 9 listopada 2020 o godz. 23:51

Sfinalizowanie kolejnej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 9 listopada 2020 r. spółka celowa należąca do Polish Logistics (UK) LLP,…

Raport bieżący nr 37/2020 z dnia 27 października 2020 roku

Opublikowano dnia: 27 października 2020 o godz. 11:33

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych…

Raport bieżący nr 36/2020 z dnia 24 października 2020 roku

Opublikowano dnia: 24 października 2020 o godz. 15:13

Istotne zdarzenia związane z realizacją transakcji na aktywach Grupy Buma Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 24 października 2020 r., przez luksemburski wehikuł inwestycyjny utworzony przez Partners Group (zwany dalej…

Raport bieżący nr 35/2020 z dnia 12 października 2020 roku

Opublikowano dnia: 12 października 2020 o godz. 16:27

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych…

Raport bieżący nr 34/2020 z dnia 1 października 2020 r.

Opublikowano dnia: 1 października 2020 o godz. 15:25

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego inwestycji portfelowej w ramach platformy Polish Logistics Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 1 października 2020 r. przez spółkę zależną Emitenta – REINO IO…

Raport bieżący nr 33/2020 z dnia 25 września 2020

Opublikowano dnia: 25 września 2020 o godz. 17:10

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych…

Raport bieżący nr 32/2020 z dnia 24 września 2020

Opublikowano dnia: 24 września 2020 o godz. 16:20

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie z dnia 16 września 2020 r o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st….

Raport bieżący nr 31/2020 z dnia 11 września 2020 r.

Opublikowano dnia: 11 września 2020 o godz. 22:56

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. Zarząd REINO Capital S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za I półrocze 2020 roku.Rozszerzony skonsolidowany raport…

Raport bieżący nr 30/2020 z dnia 4 września 2020 r.

Opublikowano dnia: 4 września 2020 o godz. 19:47

Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 4 września 2020 roku otrzymał Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji, o którym…

Materiały dodatkowe:

Raport bieżący nr 29/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Opublikowano dnia: 7 sierpnia 2020 o godz. 22:44

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia spółek operacyjnych Grupy BUMA Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”, „Spółka” lub „Kupujący”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 7 sierpnia 2020 r. przez Emitenta listu intencyjnego dotyczącego nabycia…

Raport bieżący 28/2020/K z dnia 29 lipca 2020 r.

Opublikowano dnia: 29 lipca 2020 o godz. 15:05

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego – korekta omyłki pisarskiej Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie…

Raport bieżący nr 28/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

Opublikowano dnia: 28 lipca 2020 o godz. 22:22

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego…

Raport bieżący nr 27/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

Opublikowano dnia: 27 lipca 2020 o godz. 18:35

Potwierdzenie przez Grupę RF CorVal rozwiązania umowy w sprawie strategicznego partnerstwa Treść raportu: Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. Emitent orazspółka zależna Emitenta – REINO…

Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Opublikowano dnia: 13 lipca 2020 o godz. 21:26

Rozwiązanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa z Grupą RF CorVal Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. Emitent orazspółka zależna Emitenta – REINO Partners Sp. z…

Raport bieżący nr 25/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Opublikowano dnia: 29 czerwca 2020 o godz. 17:59

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  REINO Capital S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Zwyczajnym Walnym…

Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Opublikowano dnia: 29 czerwca 2020 o godz. 17:36

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z…

Raport bieżący nr 23/2020 z dnia 18 czerwca 2020

Opublikowano dnia: 18 czerwca 2020 o godz. 08:28

Sfinalizowanie pierwszej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. zawarta została umowa nabycia centrum logistycznego, działającego pod…

Raport bieżący nr 22/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Opublikowano dnia: 4 czerwca 2020 o godz. 23:52

Rozwiązanie przedwstępnych umów nabycia spółek Grupy BUMA Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu dzisiejszym przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta – REINO SuppCos Sp. z o.o. porozumienia ze…

Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.

Opublikowano dnia: 2 czerwca 2020 o godz. 21:56

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 29 czerwca 2020 r.  Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i…

Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 21 maja 2020

Opublikowano dnia: 21 maja 2020 o godz. 01:06

Odstąpienie przez RF CorVal i fundusz luksemburski od transakcji nabycia spółek i aktywów Grupy BUMA Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o otrzymaniu wczoraj oświadczenia, złożonego przez Andrew Robertsa w imieniu…

Raport bieżący nr 19/2020 z 1 maja 2020 r.

Opublikowano dnia: 1 maja 2020 o godz. 23:18

Pozyskanie i udzielenie finansowania związanego z realizacją kluczowych projektów w okresie przejściowym Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o pozyskaniu istotnego finansowania na realizację prac związanych z przygotowaniem transakcji nabycia spółek…

Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 21 kwietnia 2020

Opublikowano dnia: 21 kwietnia 2020 o godz. 20:31

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok Zarząd REINO Capital S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w 2020…

Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 2 marca 2020

Opublikowano dnia: 2 marca 2020 o godz. 15:37

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  REINO Capital S.A. zwołanym na dzień 27 lutego 2020 roku Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Nadzwyczajnym Walnym…

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020

Opublikowano dnia: 28 lutego 2020 o godz. 23:59

Zawarcie umów przedwstępnych nabycia spółek operacyjnych Grupy BUMA Zarząd REINO Capital SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 28 lutego 2020 r. przez spółkę zależną Emitenta – REINO SuppCos Sp. z…

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 27 lutego 2020

Opublikowano dnia: 27 lutego 2020 o godz. 16:06

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lutego 2020 roku powzięło uchwałę o powołaniu członka Rady Nadzorczej w osobie Pana…

Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 27 lutego 2020

Opublikowano dnia: 27 lutego 2020 o godz. 15:32

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwały, których treść Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wraz z…

Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020

Opublikowano dnia: 27 lutego 2020 o godz. 12:23

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej REINO Capital  Zarząd REINO Capital S.A.  (dalej „Spółka”), informuje, że do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym rezygnacja Pana Tomasza Buczaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27…

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 26 lutego 2020

Opublikowano dnia: 26 lutego 2020 o godz. 16:59

Zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej REINO Capital Zarząd REINO Capital S.A.  (dalej „Spółka”), informuje, że do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym kandydatura Pana Kamila Majewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do punktu  7 porządku…

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020

Opublikowano dnia: 14 lutego 2020 o godz. 20:51

Zawarcie umów przedwstępnych nabycia nieruchomości Grupy Buma Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu 14 lutego 2020 r., przez luksemburski fundusz REINO RF CEE Real Estate S.C.A. SICAV-RAIF…

Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 1 lutego 2020

Opublikowano dnia: 1 lutego 2020 o godz. 15:04

Podpisanie przedwstępnych umów nabycia pierwszego celu inwestycyjnego platformy logistycznej utworzonej z udziałem Grupy Kapitałowej Emitenta – korekta omyłki pisarskiej Zarząd REINO Capital S.A. informuje że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej treść raportu bieżącego nr 10/2020 z…

Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 1 lutego 2020

Opublikowano dnia: 1 lutego 2020 o godz. 01:14

Podpisanie przedwstępnych umów nabycia pierwszego celu inwestycyjnego platformy logistycznej utworzonej z udziałem Grupy Kapitałowej Emitenta Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. zawarte zostały przedwstępne umowy…

Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 30 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 30 stycznia 2020 o godz. 22:55

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G Zarząd REINO CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu…

Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 30 stycznia 2020 o godz. 22:31

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – osoby blisko związanej z osobą pełniącą…

Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 28 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 28 stycznia 2020 o godz. 14:54

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 lutego 2020 roku Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki REINO CAPITAL…

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 27 stycznia 2020 o godz. 17:32

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku Zarząd REINO Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, które przedstawiają się następująco: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: – raport kwartalny za I…

Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 24 stycznia 2020 o godz. 17:25

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. informuje, że…

Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 22 stycznia 2020 o godz. 22:41

Zmiana terminu zawarcia umów związanych z transakcją nabycia holdingu BUMA Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o uzgodnieniu przez konsorcjum z udziałem Emitenta oraz RF CorVal International Holdings Ltd. i Roberts…

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 20 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 20 stycznia 2020 o godz. 23:07

Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta istotnej umowy na świadczenie usług w zakresie asset management w ramach platformy inwestycyjnej dla rynku logistycznego Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia…

Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 20 stycznia 2020 o godz. 22:57

Pozyskanie kluczowego inwestora do realizacji pierwszego projektu inwestycyjnego w ramach platformy logistycznej i partnerstwa strategicznego na rynku magazynowym Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. spółka…

Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020

Opublikowano dnia: 7 stycznia 2020 o godz. 15:19

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniąca obowiązki zarządcze Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał…

Raport bieżący nr 38/2019 z dnia 27 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 27 grudnia 2019 o godz. 17:14

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii G Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące…

Raport bieżący nr 37/2019 z dnia 23 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 23 grudnia 2019 o godz. 23:43

Przeprowadzenie pierwszej transakcji nabycia aktywów do luksemburskiego funduszu inwestycyjnego REINO RF CEE Real Estate SCA SICAV – RAIF w ramach procesu First Closing art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd REINO Capital S.A. z…

Raport bieżący nr 36/2019 z dnia 20 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 20 grudnia 2019 o godz. 23:16

Informacja o zawarciu ugody oraz cofnięciu powództwa i wniosku o zabezpieczenie wykonania uchwały dotyczącej kapitału docelowego Zarząd REINO Capital SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”),  informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2019 r….

Raport bieżący nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2019 o godz. 23:57

Dojście do skutku emisji akcji serii G Zarząd REINO Capital S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informację o dojściu do skutku emisji akcji serii G w związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G, przeprowadzonej…

Raport bieżący nr 34/2019 z dnia 10 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2019 o godz. 23:53

Podpisanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa (ang. Strategic Partnership Umbrella Agreement) z Grupą RF CorVal   Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. Emitent oraz…

Raport bieżący nr 33/2019 z dnia 10 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 10 grudnia 2019 o godz. 23:44

Spłata zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta Zarząd spółki REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”), informuje, że spółka zależna – RD WRC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka…

Raport bieżący nr 32/2019 z dnia 4 grudnia 2019

Opublikowano dnia: 4 grudnia 2019 o godz. 14:46

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez Spółkę zależną emitenta Zarząd spółki REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”), informuje, że spółka zależna – RD WRC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”)…

Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 6 listopada 2019

Opublikowano dnia: 6 listopada 2019 o godz. 18:05

Zawarcie aneksu nr 1 do listu intencyjnego i przedłużenie wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości Zarząd REINO Capital S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną o zawarciu w dniu…

Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 4 października 2019

Opublikowano dnia: 4 października 2019 o godz. 01:03

Podpisanie umowy inicjującej proces nawiązywania strategicznego partnerstwa przy tworzeniu i zarządzaniu wehikułami inwestycyjnymi rynku nieruchomości logistycznych Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Treść raportu: Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie…

Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 23 września 2019

Opublikowano dnia: 23 września 2019 o godz. 23:08

Powołanie luksemburskiego funduszu inwestycyjnego oraz zawarcie listów inwestycyjnych związanych z nabyciem pierwszych aktywów Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w ramach realizacji strategii rozwoju biznesu Spółki oraz porozumienia zawartego w…

Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 16 sierpień 2019

Opublikowano dnia: 16 sierpnia 2019 o godz. 21:15

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku Treść raportu: Zarząd REINO Capital S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A.za I półrocze 2019 roku…

Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 19 lipca 2019

Opublikowano dnia: 30 lipca 2019 o godz. 13:53

Zawarcie listu intencyjnego i udzielenie wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości

Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 15 lipca 2019

Opublikowano dnia: 30 lipca 2019 o godz. 13:52

Informacja o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. o zmianie statutu w związku z wprowadzeniem kapitału docelowego

Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019

Opublikowano dnia: 30 lipca 2019 o godz. 13:51

Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. o zmianie statutu w związku z wprowadzeniem kapitału docelowego

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 25 czerwca 2019

Opublikowano dnia: 25 czerwca 2019 o godz. 16:12

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 25 czerwca 2019

Opublikowano dnia: 25 czerwca 2019 o godz. 16:11

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 14 czerwca 2019

Opublikowano dnia: 14 czerwca 2019 o godz. 16:11

Złożenie oferty zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 10 czerwca 2019

Opublikowano dnia: 11 czerwca 2019 o godz. 11:22

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 10 czerwca 2019

Opublikowano dnia: 10 czerwca 2019 o godz. 15:48

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 29 maja 2019

Opublikowano dnia: 29 maja 2019 o godz. 15:47

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019

Opublikowano dnia: 29 maja 2019 o godz. 15:45

Podpisanie porozumienia w sprawie strategicznego partnerstwa przy tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi rynku nieruchomości oraz dokonywaniu wspólnych akwizycji

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 23 maja 2019

Opublikowano dnia: 23 maja 2019 o godz. 15:44

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 20 maja 2019

Opublikowano dnia: 20 maja 2019 o godz. 15:36

Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 15 kwietnia 2019

Opublikowano dnia: 15 kwietnia 2019 o godz. 16:23

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 15 kwietnia 2019

Opublikowano dnia: 15 kwietnia 2019 o godz. 15:25

Stanowisko Zarządu ws. dotyczące ogłoszonego wezwania

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 15 kwietnia 2019

Opublikowano dnia: 15 kwietnia 2019 o godz. 14:26

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 9 kwietnia 2019

Opublikowano dnia: 9 kwietnia 2019 o godz. 16:41

Ogłoszenie zmienionego projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 1 kwietnia 2019

Opublikowano dnia: 1 kwietnia 2019 o godz. 16:42

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2019 r. do przerwy w obradach

Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 30 marca 2019

Opublikowano dnia: 30 marca 2019 o godz. 16:43

Informacja o ogłoszeniu wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji REINO Capital S.A. przez grupę akcjonariuszy Spółki

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 28 marca 2019

Opublikowano dnia: 28 marca 2019 o godz. 16:25

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane…

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 22 marca 2019

Opublikowano dnia: 22 marca 2019 o godz. 16:46

Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 1 marca 2019

Opublikowano dnia: 1 marca 2019 o godz. 16:44

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 28 marca 2019 r.

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 28 lutego 2019

Opublikowano dnia: 28 lutego 2019 o godz. 16:42

Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską – pismo firmy audytorskiej

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 27 lutego 2019

Opublikowano dnia: 27 lutego 2019 o godz. 16:46

Korekta informacji zawartych w raporcie dotyczącym zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 25 lutego 2019

Opublikowano dnia: 25 lutego 2019 o godz. 16:47

Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 22 lutego 2019

Opublikowano dnia: 22 lutego 2019 o godz. 16:49

Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu Spółki

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019

Opublikowano dnia: 16 stycznia 2019 o godz. 16:47

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019

Opublikowano dnia: 3 stycznia 2019 o godz. 16:48

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F

Raport bieżący nr 57/2018 z dnia 31 grudnia 2018

Opublikowano dnia: 31 grudnia 2018 o godz. 17:06

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 57/2018 z dnia 31 grudnia 2018

Opublikowano dnia: 31 grudnia 2018 o godz. 17:05

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 56/2018 z dnia 30 listopada 2018

Opublikowano dnia: 30 listopada 2018 o godz. 17:07

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii F

Raport bieżący nr 55/2018 z dnia 30 listopada 2018

Opublikowano dnia: 30 listopada 2018 o godz. 17:07

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii E

Raport bieżący nr 54/2018 z dnia 30 listopada 2018

Opublikowano dnia: 30 listopada 2018 o godz. 17:00

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Raport bieżący nr 53/2018 z dnia 30 listopada 2018

Opublikowano dnia: 30 listopada 2018 o godz. 16:37

Objęcie akcji nowych emisji serii E i F Spółki

Raport bieżący nr 53/2018 z dnia 30 listopada 2018

Opublikowano dnia: 30 listopada 2018 o godz. 16:27

Objęcie akcji nowych emisji serii E i F Spółki

Raport bieżący nr 51/2018 z dnia 27 listopada 2018

Opublikowano dnia: 27 listopada 2018 o godz. 16:53

Zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta

Uchwała nr 4

Opublikowano dnia: 14 listopada 2018 o godz. 17:11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 49/2018 z dnia 14 listopada 2018

Opublikowano dnia: 14 listopada 2018 o godz. 17:01

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 50/2018 z dnia 14 listopada 2018

Opublikowano dnia: 14 listopada 2018 o godz. 17:01

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2018r.

Raport bieżący nr 48/2018 z dnia 9 listopada 2018

Opublikowano dnia: 9 listopada 2018 o godz. 17:02

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

Raport bieżący nr 48/2018 z dnia 9 listopada 2018

Opublikowano dnia: 9 listopada 2018 o godz. 16:54

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

Uchwała nr 5

Opublikowano dnia: 30 października 2018 o godz. 17:10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr 8 NWZ

Opublikowano dnia: 30 października 2018 o godz. 17:08

Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki -uchylenie w całości dotychczas obowiązującego Statutu i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu:

Raport bieżący nr 46/2018 z dnia 30 października 2018

Opublikowano dnia: 30 października 2018 o godz. 17:03

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 47/2018 z dnia 30 października 2018

Opublikowano dnia: 30 października 2018 o godz. 17:02

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 października 2018 r.

Raport bieżący nr 43/2018 z dnia 15 października 2018

Opublikowano dnia: 15 października 2018 o godz. 17:03

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Uchwała nr 4

Opublikowano dnia: 11 października 2018 o godz. 17:09

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad

Raport bieżący nr 42/2018 z dnia 11 października 2018

Opublikowano dnia: 11 października 2018 o godz. 17:04

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 października 2018 do przerwy w obradach

Raport bieżący nr 41/2018 z dnia 11 październik 2018

Opublikowano dnia: 11 października 2018 o godz. 16:21

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Raport bieżący nr 40/2018 z dnia 10 października 2018

Opublikowano dnia: 10 października 2018 o godz. 17:04

Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący nr 39/2018 z dnia 3 października 2018

Opublikowano dnia: 3 października 2018 o godz. 17:05

Rejestracja zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu strony internetowej Spółki

Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 3 października 2018

Opublikowano dnia: 3 października 2018 o godz. 16:59

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 października do przerwy w obradach

Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 3 października 2018

Opublikowano dnia: 3 października 2018 o godz. 16:55

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 października do przerwy w obradach

Raport bieżący nr 37/2018 z dnia 1 października 2018

Opublikowano dnia: 1 października 2018 o godz. 16:56

Powierzenie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 1 października 2018

Opublikowano dnia: 1 października 2018 o godz. 10:56

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy

Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 4 września 2018 r,

Opublikowano dnia: 4 września 2018 o godz. 11:52

Data sporządzenia: 2018-09-04 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graviton Capital S.A. Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą w…

Raport bieżący nr 34/2018 z dnia 4 września 2018 r.

Opublikowano dnia: 4 września 2018 o godz. 11:52

Data sporządzenia: 2018-09-04 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graviton Capital S.A. Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą w…

Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 4 września 2018 r.

Opublikowano dnia: 4 września 2018 o godz. 11:50

Data sporządzenia: 2018-09-04 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69, art. 69a i art. 77 ust. 7 Ustawy o ofercie Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji…

Raport bieżący nr 32/2018 z dnia 3 września 2018 r.

Opublikowano dnia: 3 września 2018 o godz. 11:50

Data sporządzenia: 2018-09-03 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd GRAVITON CAPITAL S.A. z…

Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Opublikowano dnia: 31 sierpnia 2018 o godz. 11:49

Data sporządzenia: 2018-08-31 Temat: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd GRAVITON CAPITAL S.A. z…

Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Opublikowano dnia: 30 sierpnia 2018 o godz. 11:45

Data sporządzenia: 2018-08-30       Temat: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta     Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we…

Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Opublikowano dnia: 24 lipca 2018 o godz. 11:45

Data sporządzenia: 2018-07-24       Temat: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania       Podstawa prawna:  Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _“Spółka”, „Emitent”_, działając…

Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Opublikowano dnia: 6 lipca 2018 o godz. 11:43

Data sporządzenia: 2018-07-06 Temat: Zmiany w Zarządzie Emitenta           Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _“Spółka”, „Emitent”_,…

Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Opublikowano dnia: 6 lipca 2018 o godz. 11:43

Data sporządzenia: 2018-07-06 Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta        Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _“Spółka”,…

Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Opublikowano dnia: 6 lipca 2018 o godz. 11:42

Data sporządzenia: 2018-07-06       Temat: Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Graviton Capital S.A. przez Poligo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu         Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje…

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 30 czerwca 2018 r.

Opublikowano dnia: 30 czerwca 2018 o godz. 11:41

Data sporządzenia: 2018-06-30 Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 29 czerwca 2018 r.          Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 %…

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 30 czerwca 2018 r.

Opublikowano dnia: 30 czerwca 2018 o godz. 11:41

Data sporządzenia: 2018-06-30 Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 29.06.2018 r.   Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z…

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Opublikowano dnia: 20 czerwca 2018 o godz. 11:40

Data sporządzenia: 2018-06-20 Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 20 czerwca 2018 r.          Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 %…

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Opublikowano dnia: 20 czerwca 2018 o godz. 11:39

Data sporządzenia: 2018-06-20       Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 20 czerwca 2018 r.          Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 %…

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Opublikowano dnia: 20 czerwca 2018 o godz. 11:38

Data sporządzenia: 2018-06-20       Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta        Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. _”Emitent”_ informuje, że w…

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Opublikowano dnia: 20 czerwca 2018 o godz. 11:37

Data sporządzenia: 2018-06-20       Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 20.06.2018 r.   Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z…

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Opublikowano dnia: 20 czerwca 2018 o godz. 11:36

Data sporządzenia: 2018-06-20       Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 20.06.2018 r.    Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z…

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Opublikowano dnia: 18 czerwca 2018 o godz. 11:35

Data sporządzenia: 2018-06-18       Temat: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu…

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Opublikowano dnia: 23 maja 2018 o godz. 11:34

Data sporządzenia: 2018-05-23       Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graviton Capital S.A. Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we…

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Opublikowano dnia: 23 maja 2018 o godz. 11:33

Data sporządzenia: 2018-05-23 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graviton Capital S.A. Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we…

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Opublikowano dnia: 23 maja 2018 o godz. 11:33

Data sporządzenia: 2018-05-23       Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graviton Capital S.A.       Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we…

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Opublikowano dnia: 23 maja 2018 o godz. 11:32

Data sporządzenia: 2018-05-23       Temat: Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki w ramach wezwania        Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we…

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Opublikowano dnia: 22 maja 2018 o godz. 11:31

Data sporządzenia: 2018-05-22       Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia dotyczącego warunków inwestycji w Spółkę         Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Opublikowano dnia: 22 maja 2018 o godz. 11:30

Data sporządzenia: 2018-05-22       Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki Graviton Capital S.A. Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. _”Emitent”_…

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 17 maja 2018

Opublikowano dnia: 17 maja 2018 o godz. 11:30

Data sporządzenia: 2018-05-17       Temat: Zawarcie umowy ze spółką zależną Emitenta          Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w…

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 15 maja 2018 r.

Opublikowano dnia: 15 maja 2018 o godz. 11:29

Data sporządzenia: 2018-05-15       Temat: Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017         Podstawa prawna:  Inne uregulowania        Treść raportu:     Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej:…

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 2 maja 2018 r.

Opublikowano dnia: 2 maja 2018 o godz. 11:29

Data sporządzenia: 2018-05-02       Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Opublikowano dnia: 30 kwietnia 2018 o godz. 11:28

Data sporządzenia: 2018-04-30 Temat: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w roku 2018         Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent”_, informuje o…

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 17 marca 2018

Opublikowano dnia: 17 kwietnia 2018 o godz. 11:27

Data sporządzenia: 2018-04-17       Temat: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy kapitałowej            Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton…

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 21 marca 2018 r.

Opublikowano dnia: 21 marca 2018 o godz. 11:26

Data sporządzenia: 2018-03-21                   Temat: Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta         Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z…

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

Opublikowano dnia: 2 marca 2018 o godz. 11:25

Data sporządzenia: 2018-03-02       Temat: Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki       Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.

Opublikowano dnia: 16 lutego 2018 o godz. 11:24

Data sporządzenia: 2018-02-16       Temat: Informacja o wypowiedzeniu kredytu inwestycyjnego spółce zależnej Emitenta     Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”, „Spółka”_…

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Opublikowano dnia: 25 stycznia 2018 o godz. 11:24

Data sporządzenia: 2018-01-25       Temat: Terminy publikacji raportów okresowych spółki Graviton Capital S.A. w 2018 roku Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton…

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

Opublikowano dnia: 18 stycznia 2018 o godz. 11:23

Data sporządzenia: 2018-01-18       Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 18 stycznia 2018 r.          Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 %…

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 1 stycznia 2018

Opublikowano dnia: 18 stycznia 2018 o godz. 11:18

Data sporządzenia: 2018-01-18       Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 18 stycznia 2018 r.            Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd…

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Opublikowano dnia: 21 grudnia 2017 o godz. 13:34

Data sporządzenia: 2017-12-21                   Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 stycznia 2018 r.  Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie¿¹ce i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki…

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Opublikowano dnia: 28 listopada 2017 o godz. 13:33

Data sporządzenia: 2017-11-28       Temat: Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki                   Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we…

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 11 września 2017 r.

Opublikowano dnia: 11 września 2017 o godz. 13:32

Data sporządzenia: 2017-09-11                   Temat: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze roku obrotowego 2017                    Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe…

Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 22 lipca 2017 r.

Opublikowano dnia: 22 lipca 2017 o godz. 13:27

Data sporządzenia: 2017-06-22                   Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 lipca 2017 r   Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki…

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

Opublikowano dnia: 21 lipca 2017 o godz. 13:32

Data sporządzenia: 2017-07-21                   Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Graviton Capital S.A. na kolejną kadencję Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital…

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

Opublikowano dnia: 19 lipca 2017 o godz. 13:31

Data sporządzenia: 2018-01-18       Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 19 lipca 2017 r. Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %…

Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

Opublikowano dnia: 19 lipca 2017 o godz. 13:29

Data sporządzenia: 2017-07-19                   Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Graviton Capital S.A. na kolejną kadencję Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Graviton Capital…

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

Opublikowano dnia: 19 lipca 2017 o godz. 13:28

Data sporządzenia: 2017-07-19                   Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 19 lipca 2017 r.                    Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść…

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 2 lipca 2017 r.

Opublikowano dnia: 2 lipca 2017 o godz. 13:27

Data sporządzenia: 2017-06-02                   Temat: Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportu rocznego za 2016 rok             Podstawa prawna:  Inne uregulowania        Treść raportu:     Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu…

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 4 maja 2017 r.

Opublikowano dnia: 4 maja 2017 o godz. 13:26

Data sporządzenia: 2017-05-04       Temat: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta                       Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we…

Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 2 marca 2017 r.

Opublikowano dnia: 2 marca 2017 o godz. 13:25

Data sporządzenia: 2017-03-02                   Temat: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2016             Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu:…

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 2 marca 2017 r.

Opublikowano dnia: 2 marca 2017 o godz. 13:24

Data sporządzenia: 2017-03-02                   Temat: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta                       Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą…

Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 2 luty 2017 r.

Opublikowano dnia: 2 lutego 2017 o godz. 13:22

Data sporządzenia: 2017-02-02       Temat: Informacja o złożeniu przez spółkę zależną Emitenta wniosku o skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców                   Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A….

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r.

Opublikowano dnia: 2 lutego 2017 o godz. 13:22

Data sporządzenia: 2017-02-02                   Temat: Cofnięcie przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”,…

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017

Opublikowano dnia: 31 stycznia 2017 o godz. 13:21

Data sporządzenia: 2017-01-31       Temat: Terminy publikacji raportów okresowych spółki Graviton Capital S.A. w 2017 roku Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton…

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017

Opublikowano dnia: 31 stycznia 2017 o godz. 13:21

Data sporządzenia: 2017-01-31                   Temat: Informacja o podjęciu decyzji o wystąpieniu do KNF o podjęcie zawieszonego postępowania w przedmiocie uchylenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej          Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść…

Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017

Opublikowano dnia: 19 stycznia 2017 o godz. 13:20

Data sporządzenia: 2017-01-19       Temat: Informacja dotycząca zbycia pakietu większościowego akcji Spółki                        Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ przekazuje…

Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 9 grudnia 2016

Opublikowano dnia: 9 grudnia 2016 o godz. 16:38

Data sporządzenia: 2016-12-09                               Temat: Informacja o przedłużeniu negocjacji związanych ze zbyciem pakietu większościowego akcji Spółki                                                Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.                       Treść raportu: Zarząd spółki Graviton…

Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 16 listopada 2016

Opublikowano dnia: 16 listopada 2016 o godz. 16:38

Data sporządzenia: 2016-11-16                   Temat: Informacja o przedłużeniu negocjacji związanych ze zbyciem pakietu większościowego akcji Spółki                                    Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.                       Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A….

Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 2 listopada 2016

Opublikowano dnia: 2 listopada 2016 o godz. 16:37

Data sporządzenia: 2016-11-02                   Temat: Informacja o zawieszeniu przez KNF postępowania w przedmiocie uchylenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej                                    Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.                       Treść raportu: Zarząd spółki…

Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 30 września 2016

Opublikowano dnia: 30 września 2016 o godz. 16:37

Data sporządzenia: 2016-09-30                   Temat: Informacja o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o złożeniu do KNF wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie uchylenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej                   Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR…

Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 29 września 2016

Opublikowano dnia: 29 września 2016 o godz. 16:36

Data sporządzenia: 2016-09-29                   Temat: Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta                                Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą…

Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 14 września 2016

Opublikowano dnia: 14 września 2016 o godz. 16:36

Data sporządzenia: 2016-09-14                   Temat: Złożenie przez Spółkę wniosku o uchylenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej                        Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.           Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą…

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 26 sierpnia 2016

Opublikowano dnia: 26 sierpnia 2016 o godz. 16:35

Data sporządzenia: 2016-08-26                   Temat: Wszczęcie przez KNF z urzędu postępowania administracyjnego              Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.                       Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej…

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 17 sierpnia 2016

Opublikowano dnia: 17 sierpnia 2016 o godz. 16:35

Data sporządzenia: 2016-08-17                   Temat: Powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej   Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we…

Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 17 sierpnia 2016

Opublikowano dnia: 17 sierpnia 2016 o godz. 16:34

Data sporządzenia: 2016-08-17                   Temat: Wybór biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres I półrocza 2016 r.                            Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –…

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 28 czerwca 2016

Opublikowano dnia: 28 lipca 2016 o godz. 16:33

Data sporządzenia: 2016-06-28 Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta                     Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą…

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 28 czerwca 2016

Opublikowano dnia: 28 czerwca 2016 o godz. 16:34

Data sporządzenia: 2016-06-28                   Temat: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję                Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z…

Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 28 czerwca 2016

Opublikowano dnia: 28 czerwca 2016 o godz. 16:32

Data sporządzenia: 2016-06-28                   Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27 czerwca 2016 r.                      Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej…

Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 28 czerwca 2016

Opublikowano dnia: 28 czerwca 2016 o godz. 16:32

Data sporządzenia: 2016-06-28                   Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 27 czerwca 2016 r.              Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść…

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 31 maja 2016

Opublikowano dnia: 31 maja 2016 o godz. 16:31

Data sporządzenia: 2016-05-31                   Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki…

Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 22 kwietnia 2016

Opublikowano dnia: 22 kwietnia 2016 o godz. 16:31

Data sporządzenia: 2016-04-22                   Temat: Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu Lista Alertów po raz drugi z rzędu                           Podstawa prawna:  Inne uregulowania        Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą…

Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 8 kwietnia 2016

Opublikowano dnia: 8 kwietnia 2016 o godz. 16:30

Data sporządzenia: 2016-04-08                   Temat: Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą ich scalenia           Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne        Treść raportu:…

Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 4 kwietnia 2016

Opublikowano dnia: 4 kwietnia 2016 o godz. 16:29

Data sporządzenia: 2016-04-04       Temat: Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą ich scalenia            Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne        Treść raportu: Zarząd…

Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 17 marca 2016

Opublikowano dnia: 17 marca 2016 o godz. 16:29

Data sporządzenia: 2016-03-17                   Temat: Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki                               Podstawa prawna:  Inne uregulowania        Treść raportu: Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął…

Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 9 lutego 2016

Opublikowano dnia: 9 lutego 2016 o godz. 16:28

Data sporządzenia: 2016-02-09                   Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 8 lutego 2016 r.                Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej…

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 9 lutego 2016

Opublikowano dnia: 9 lutego 2016 o godz. 16:28

Data sporządzenia: 2016-02-09                   Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 8 lutego 2016 r.                         Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe…

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 2016

Opublikowano dnia: 29 stycznia 2016 o godz. 16:27

Data sporządzenia: 2016-01-29       Temat: Terminy publikacji raportów okresowych spółki Graviton Capital S.A. w 2016 roku Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton…

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 11 stycznia 2016

Opublikowano dnia: 11 stycznia 2016 o godz. 16:26

Data sporządzenia: 2016-01-11       Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lutego 2016 r Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Graviton…

Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 7 stycznia 2016

Opublikowano dnia: 7 stycznia 2016 o godz. 16:25

Data sporządzenia: 2016-01-07                   Temat: Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu Lista Alertów                            Podstawa prawna:  Inne uregulowania                    Treść raportu: Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „Emitent”,…

Aktualności