Grupa kapitałowa

W skład Grupy REINO Capital wchodzą obecnie następujące spółki zależne:

REINO Partners Sp. z o.o.

REINO Partners jest polskim podmiotem zarządzającym funduszami i inwestycjami na rynku nieruchomości Europy Środkowo – Wschodniej, a także świadczącym usługi doradztwa strategicznego i transakcyjnego. Spółka jest liderem na rynku produktów inwestycyjnych o charakterze dywidendowym adresowanych do polskich inwestorów, a także partnerem pierwszego wyboru dla międzynarodowych instytucji finansowych chcących lokować kapitał w Polsce…. Czytaj więcej

REINO Dywidenda Plus Sp. z o.o.

Spółka rynku nieruchomości komercyjnych, utworzona pierwotnie w modelu odzwierciedlającym najlepsze wzorce działalności podmiotów typu REIT (ang. „Real Estate Investment Trust”); po zakończeniu inwestycji w budynek biurowy Alchemia I w Gdańsku, spółka pozostaje mniejszościowym udziałowcem w strukturze inwestycyjnej luksemburskiego funduszu, właściciela nieruchomości Malta House (przynosząca stały dochód nieruchomość biurowa w Poznaniu o wartości około 40 mln EUR)

Schemat grupy kapitałowej REINO Capital

Pobierz

Długoterminowa koncepcja rozwoju biznesu REINO Capital zakłada dalsza rozbudową holdingu poprzez uzupełnienie:

  • kompetencji i doświadczeń związanych z rynkiem nieruchomości, w szczególności w obszarze związanym z realizacją przedsięwzięć deweloperskich
  • składu holdingu o spółki posiadające kompetencje i doświadczenia związane z inwestowaniem w klasy aktywów inne niż nieruchomości, w szczególności w zakresie venture capital (VC)
  • składu holdingu o spółki kluczowe z punktu widzenia pozyskiwania inwestorów (dom maklerski) i zarządzania aktywami (podmiot o statucie AIFM, ang. Alternative Investment Fund Manager).

Aktualności

29 czerwca 2022

Logistic City z certyfikatem w systemie BREEAM In-Use

Logistic City w Piotrkowie Trybunalskim zdobyło certyfikat na poziomie Excellent dla „Building Management” i Very Good dla „Asset Performance”. To pierwszy z sześciu procesów certyfikacji, który prowadzimy.Zrównoważony rozwój od zawsze był dla nas kluczowym aspektem zarządzania nieruchomościami. Dlatego,…