Grupa kapitałowa

W skład Grupy REINO Capital wchodzą obecnie następujące spółki zależne:

REINO Partners Sp. z o.o.

Profesjonalny i niezależny podmiot wyspecjalizowany w zarządzaniu inwestycjami na rynku nieruchomości, a także świadczący usługi doradztwa strategicznego oraz transakcyjnego; spółka pełni rolę zarządzającego lub doradcy dla funduszy REINO Dywidenda FIZ, REINO Dywidenda 2 FIZ i REINO Deweloperski FIZ, a także spółki REINO Dywidenda Plus SA – wehikułów inwestycyjnych posiadających nieruchomości o łącznej wartości około 130 mln EUR… Czytaj więcej

REINO Dywidenda Plus SA

Spółka rynku nieruchomości komercyjnych o charakterze dywidendowym, utworzona w modelu odzwierciedlającym najlepsze wzorce działalności podmiotów typu REIT (ang. „Real Estate Investment Trust”); po zakończeniu inwestycji w budynek biurowy Alchemia I w Gdańsku, spółka pozostaje mniejszościowym udziałowcem w strukturze inwestycyjnej Malta House (przynosząca stały dochód nieruchomość biurowa w Poznaniu o wartości około 40 mln EUR)… Czytaj więcej

REINO Capital Management Sarl

Spółka prawa luksemburskiego, utworzona w celu pełnienia roli komplementariusza (General Partnera) w funduszu REINO Fund IV; zgodnie ze strategią rozwoju grupy kapitałowej, fundusz w formie spółki komandytowo – akcyjnej, działający zgodnie z dyrektywą AIFMD będzie pełnił kluczową rolę w planowanym dynamicznym wzroście wartości zarządzanych aktywów.

RD WRC Sp. z o.o.

Spółka celowa będąca właścicielem przynoszącej stały dochód nieruchomości w postaci lokalu biurowego w Budynku Thespian we Wrocławiu (o wartości około 5 mln PLN).

Aktualny schemat Grupy Kapitałowej

POBIERZ

EN Długoterminowa koncepcja rozwoju biznesu REINO Capital zakłada dalsza rozbudową holdingu poprzez uzupełnienie:

  • kompetencji i doświadczeń związanych z rynkiem nieruchomości, w szczególności w obszarze związanym z realizacją przedsięwzięć deweloperskich
  • składu holdingu o spółki posiadające kompetencje i doświadczenia związane z inwestowaniem w klasy aktywów inne niż nieruchomości, w szczególności w zakresie venture capital (VC)
  • składu holdingu o spółki kluczowe z punktu widzenia pozyskiwania inwestorów (dom maklerski) i zarządzania aktywami (podmiot o statucie AIFM, ang. Alternative Investment Fund Manager).

Aktualności

14 stycznia 2021

Umowa na zarządzanie przejętym przez Partners Group portfelem BUMY sfinalizowana

Zgodnie z podpisaną właśnie umową Partners Group – jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie – zakupiła  11 wysokiej klasy nieruchomości biurowych (w tym dwie w budowie) zlokalizowanych w Krakowie i Wrocławiu. Powierzchnia najmu gotowych obiektów to…

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na