Aktualności

11 listopada 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A. na dzień 9 grudnia 2021r., godz. 12:00

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 9 grudnia…

28 września 2021

Skokowy wzrost przychodów i zyskowności REINO Capital w 1 półroczu 2021 roku

Grupa REINO Capital opublikowała raport za 1 półrocze 2021 roku podsumowujący ten bardzo udany dla spółki okres. Obrazuje on pierwsze efekty przyjętej strategii rozwoju biznesu. Polega ona m.in. na dynamicznym zwiększaniu przychodów obsługi transakcji na rynku…

20 lipca 2021

Mimo pandemii mamy najlepszy okres w naszej historii

Wartość zarządzanych aktywów (AUM) po raz pierwszy przekroczyła 500 mln EUR. To zauważalne i istotne dla wyników finansowych. Chcemy możliwie szybko podwoić skalę, a w ciągu maksymalnie trzech lat zarządzać portfelami o wartości ponad 2 mld…

8 lipca 2021

Radosław Świątkowski w rozmowie z Pulsem Biznesu

Radosław Świątkowski w rozmowie z Pulsem Biznesu: Wprowadzenie polskich REIT-ów to najlepszy sposób na szybkie zwiększenie udziału polskiego kapitału w krajowej gospodarce. Ważne jest jednak, by ustawa objęła wszystkie klasy aktywów nieruchomościowych. Zapraszamy do przeczytania całego artykułu: https://www.pb.pl/inwestowanie-w-reit-y-mozliwe-za-dwa-lata-1121473