Karolina Janas

Karolina Janas

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Karolina Janas jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Pani Karolina Janas posiada również Certyfikat Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu, przyznawany przez GPW. Od listopada 2007 r. jest związana z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy w Poznaniu, a od lipca 2015 r. współpracuje z Kancelarią jako radca prawny, prowadząc indywidualną praktykę zawodową. Od grudnia 2016 r. pełni funkcję inspektora nadzoru, świadcząc usługi prawne w spółce REINO DYWIDENDA PLUS S.A.

Pani Karolina Janas ma blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, specjalizując się w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, w tym: procesach ofert publicznych oraz niepublicznych akcji i obligacji, zarówno na GPW jak i na NewConnect i Catalyst, wykonywaniem obowiązków informacyjnych i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne, kształtowaniem struktury organizacyjnej i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego i ichorganów, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej i compliance, badaniem stanu prawnego (due dilligence), pozyskiwaniem finansowania dla spółek prawa handlowego.

Aktualności

11 listopada 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A. na dzień 9 grudnia 2021r., godz. 12:00

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 9 grudnia…