Karolina Janas

Karolina Janas

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Karolina Janas jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Pani Karolina Janas posiada również Certyfikat Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu, przyznawany przez GPW. Od listopada 2007 r. jest związana z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy w Poznaniu, a od lipca 2015 r. współpracuje z Kancelarią jako radca prawny, prowadząc indywidualną praktykę zawodową. Od grudnia 2016 r. pełni funkcję inspektora nadzoru, świadcząc usługi prawne w spółce REINO DYWIDENDA PLUS S.A.

Pani Karolina Janas ma blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, specjalizując się w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, w tym: procesach ofert publicznych oraz niepublicznych akcji i obligacji, zarówno na GPW jak i na NewConnect i Catalyst, wykonywaniem obowiązków informacyjnych i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne, kształtowaniem struktury organizacyjnej i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego i ichorganów, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej i compliance, badaniem stanu prawnego (due dilligence), pozyskiwaniem finansowania dla spółek prawa handlowego.

Aktualności

18 czerwca 2020

Spółka celowa REINO Capital, Grosvenor i IO Asset Management kupuje Logistic City

Polish Logistics LLP, nowa platforma inwestycyjna powołana przez REINO Capital giełdowy holding nieruchomościowy oraz IO Asset Management, firmę specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami przemysłowymi,  przy udziale Grupy Grosvenor, jednego z największych prywatnych inwestorów na światowym rynku…

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na