Facility Management w ofercie REINO

Rozpoczęliśmy świadczenie usług w nowym segmencie. Oferujemy teraz również kompleksową obsługą techniczną budynków (ang. facility management), a początek dla portfela budynków biurowych. Działalność tę prowadzić będziemy poprzez spółkę YATRE

Jest to ważny krok w realizacji naszej strategii polegającej na rozszerzaniu zakresu działalności o spółki uzupełniające kompetencje z zakresu zarządzania aktywami (ang. asset management).