Akcje i akcjonariat

Akcje

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.982.440 zł i dzieli się na 49.978.050 akcji zwykłych na okaziciela nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,8 zł każda, w tym:

  • 781 250 akcji na okaziciela serii A
  • 150 000 akcji na okaziciela serii B
  • 100 000 akcji na okaziciela serii C
  • 1 031 250 akcji na okaziciela serii D
  • 25 808 300 akcji na okaziciela serii E
  • 10 976 000 akcji na okaziciela serii F
  • 3 631 250 akcji na okaziciela serii G
  • 7 500 000 akcji na okaziciela serii H

Wykres

23.26% Radosław Świątkowski 23.25% Dorota Latkowska-Diniejko 11.20% Andrzej Kurasik 6.28% Krzysztof Kowalczyk 5.44% Mariusz Bogacz 5.13% Justyna Tinc

Tabela

Lp.AkcjonariuszLiczba akcjiProcent akcjiLiczba głosówProcent głosów
1Radosław Świątkowski11.624.40023,26%11.624.40023,26%
2Dorota Latkowska-Diniejko11.621.75023,25%11.621.75023,25%
3Andrzej Kurasik5.600.00011,20%5.600.00011.20%
4Krzysztof Kowalczyk3.140.000 6,28%3.140.0006,28%
5Mariusz Bogacz2.718.0005,44%2.718.0005,44%
6Justyna Tinc2.564.8005,13%2.564.8005,13%

Aktualności

11 listopada 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A. na dzień 9 grudnia 2021r., godz. 12:00

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 9 grudnia…