Akcje i akcjonariat

Akcje

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.982.440 zł i dzieli się na 49.978.050 akcji zwykłych na okaziciela nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,8 zł każda, w tym:

  • 781 250 akcji na okaziciela serii A
  • 150 000 akcji na okaziciela serii B
  • 100 000 akcji na okaziciela serii C
  • 1 031 250 akcji na okaziciela serii D
  • 25 808 300 akcji na okaziciela serii E
  • 10 976 000 akcji na okaziciela serii F
  • 3 631 250 akcji na okaziciela serii G
  • 7 500 000 akcji na okaziciela serii H

Wykres

23.26% Radosław Świątkowski 23.25% Dorota Latkowska-Diniejko 11.20% Andrzej Kurasik 6.28% Krzysztof Kowalczyk 5.44% Mariusz Bogacz 5.13% Justyna Tinc

Tabela

Lp.AkcjonariuszLiczba akcjiProcent akcjiLiczba głosówProcent głosów
1Radosław Świątkowski11.624.40023,26%11.624.40023,26%
2Dorota Latkowska-Diniejko11.621.75023,25%11.621.75023,25%
3Andrzej Kurasik5.600.00011,20%5.600.00011.20%
4Krzysztof Kowalczyk3.140.000 6,28%3.140.0006,28%
5Mariusz Bogacz2.718.0005,44%2.718.0005,44%
6Justyna Tinc2.564.8005,13%2.564.8005,13%

Aktualności

28 września 2021

Skokowy wzrost przychodów i zyskowności REINO Capital w 1 półroczu 2021 roku

Grupa REINO Capital opublikowała raport za 1 półrocze 2021 roku podsumowujący ten bardzo udany dla spółki okres. Obrazuje on pierwsze efekty przyjętej strategii rozwoju biznesu. Polega ona m.in. na dynamicznym zwiększaniu przychodów obsługi transakcji na rynku…