Akcje i akcjonariat

Akcje

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  64 560 000,00  zł i dzieli się na  80 700 000akcji zwykłych na okaziciela nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,8 zł każda, w tym:

  • 781 250 akcji na okaziciela serii A
  • 150 000 akcji na okaziciela serii B
  • 100 000 akcji na okaziciela serii C
  • 1 031 250 akcji na okaziciela serii D
  • 25 808 300 akcji na okaziciela serii E
  • 10 976 000 akcji na okaziciela serii F
  • 3 631 250 akcji na okaziciela serii G
  • 7 500 000 akcji na okaziciela serii H
  • 4 953 082 akcji na okaziciela serii I
  • 25 768 868 akcji na okaziciela serii J

Wykres

21.58% Radosław Świątkowski 21.58% Dorota Latkowska-Diniejko 8.04% Justyna Tinc 6.94% Andrzej Kurasik 6.36% Rafał Prądzyński 5.28% Krzysztof Kowalczyk

Tabela

Lp.AkcjonariuszLiczba akcjiProcent akcjiLiczba głosówProcent głosów
1Radosław Świątkowski17.415.38221,58%17.415.38221,58%
2Dorota Latkowska-Diniejko17.412.73221,58%17.412.73221,58%
3Justyna Tinc6.492.2488,04%6.492.2488.04%
4Andrzej Kurasik5.600.0006,94%5.600.0006,94%
5Rafał Prądzyński5.129.7286,36%5.129.7286,36%
6Krzysztof Kowalczyk4.340.0005,38%4.340.0005,38%

Aktualności