Strategia

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych.

Długoterminowa koncepcja rozwoju biznesu REINO Capital zakłada zachowanie istotnego znaczenia działalności na rynku nieruchomości komercyjnych. Równocześnie, będziemy rozbudować holding o spółki o charakterze usługowym, uzupełniając kompetencje zarówno na rynku nieruchomości, jak i w innych klasach aktywów, w szczególności w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwa. Efektywność naszej działalności jest silnie skorelowany z jej skalą. Strategicznym celem jest istotny wzrost wartości zarządzanych aktywów.

Istotne czynniki ryzyka wynikające ze strategii rozwoju biznesu oraz aktualnego składu grupy kapitałowej REINO Capital

Aktualizacja 02.2021