Spółka

REINO Capital jest giełdową spółką holdingową zarządzającą podmiotami oraz inwestycjami i funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych.

Naszym strategicznym celem jest dynamiczny wzrost wartości zarządzanych aktywów.

Dla REINO Capital podstawowym obszarem działania jest rynek nieruchomości komercyjnych. Chcemy jednak systematycznie uzupełniać holding o spółki o charakterze usługowym, mające kompetencje zarówno na rynku nieruchomości, jak i w innych klasach aktywów, w tym podmiotów licencjonowanych (TFI, dom maklerski, AIFM)

Wzrost wartości REINO Capital wynika ze wzrostu wartości poszczególnych spółek portfelowych. Źródłem dochodów Spółki są również dywidendy wypłacane przez spółki zależne.

REINO Capital stanowi centrum usług wspólnych dla wszystkich spółek zależnych, takich jak: businesss developmet, compliance, finanse i rachunkowość, marketing czy zasoby ludzkie. REINO Capital może też być inwestorem w wehikułach inwestycyjnych, dla których spółki portfelowe pełnią rolę zarządzającego lub doradcy.

Aktualności