Spółka

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych.

Długoterminowa koncepcja rozwoju biznesu REINO Capital zakłada zachowanie istotnego znaczenia działalności na rynku nieruchomości komercyjnych. Równocześnie, będziemy rozbudować holding o spółki o charakterze usługowym, uzupełniając kompetencje zarówno na rynku nieruchomości, jak i w innych klasach aktywów, w szczególności w zakresie inwestycji w przedsiębiorstwa. Efektywność naszej działalności jest silnie skorelowany z jej skalą. Strategicznym celem jest istotny wzrost wartości zarządzanych aktywów.

Realizacja określonej powyżej koncepcji będzie związana z włączeniem do holdingu podmiotów licencjonowanych. W szczególności takich, które posiadają zgody na oferowanie papierów wartościowych i zarządzanie funduszami w poszczególnych klasach aktywów. Wśród rozważanych możliwości są: towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot działający w jurysdykcji zagranicznej jako Zarządzający Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (AIFM, ang. Alternative Investment Fund Manager), dom maklerski czy podmiot będący agentem firmy inwestycyjnej (AFI).

REINO Capital dąży do bycia większościowym właścicielem wszystkich spółek o istotnych znaczeniu dla określonej powyżej koncepcji. Ma to kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia konsolidacji, jak i kontroli, a także wpływu na rozwój biznesu poszczególnych spółek, zgodnie z koncepcją i strategią całego holdingu.

REINO Capital jest spółką holdingową, której wzrost wartości wynika przede wszystkim ze wzrostu wartości poszczególnych spółek portfelowych. Źródłem dochodów Spółki będą również dywidendy wypłacane przez spółki zależne.

REINO Capital, jako spółka holdingowa, stanowi centrum usług wspólnych dla wszystkich podmiotów zależnych, którego zakres obejmuje obszary o kluczowym znaczeniu dla całej grupy kapitałowej, takich jak rozwój biznesu (businesss developmet), compliance, finanse i rachunkowość czy zasoby ludzkie. Dodatkowo, REINO Capital może pełnić rolę inwestora w wehikułach inwestycyjnych, dla których spółki portfelowe pełnią rolę zarządzającego lub doradcy.

Aktualności

14 stycznia 2021

Umowa na zarządzanie przejętym przez Partners Group portfelem BUMY sfinalizowana

Zgodnie z podpisaną właśnie umową Partners Group – jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie – zakupiła  11 wysokiej klasy nieruchomości biurowych (w tym dwie w budowie) zlokalizowanych w Krakowie i Wrocławiu. Powierzchnia najmu gotowych obiektów to…

Logo

REINO Capital jest spółką giełdową stojącą na czele holdingu składającego się z podmiotów związanych z inwestycjami i zarządzaniem funduszami na rynku nieruchomości komercyjnych

Znajdź nas na